Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
През месец май:
11.05 ще се състои група за пълнолетни "Превенция на рацидив" на адрес: бул. "Васил Левски" 126.
12.05 ще се състои Арттерапия в ДКЦДЮР.
На 13.05 ще се проведе поредна среща с родители по програмата „К.Е.Ш. – Кой е шефът?“.
На 14.05, 15.05, 19.05 и 24.05 доброволци по НП „От връстници за връстници“ ще участват в преходи.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития През месец май:
11.05 ще се състои група за пълнолетни "Превенция на рацидив" на адрес: бул. "Васил Левски" 126.
12.05 ще се състои Арттерапия в ДКЦДЮР.
На 13.05 ще се проведе поредна среща с родители по програмата „К.Е.Ш. – Кой е шефът?“.
На 14.05, 15.05, 19.05 и 24.05 доброволци по НП „От връстници за връстници“ ще участват в преходи.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката