Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Днес (03.04.) стартираме инициативата "Приключенска терапия онлайн". Изследователският екип е в състав: Генадий Матвеев, Елена Маджарова и смели доброволци от петъчната група за подкрепа. Първата експедиция е до далечна Лапландия. Проучването ще обхване период от една година и има за цел да подобри уменията на участниците за справяне в настоящтото извънредно положение. Следете маршрута на пътешествениците на фейсбук страницата ни!
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития Днес (03.04.) стартираме инициативата "Приключенска терапия онлайн". Изследователският екип е в състав: Генадий Матвеев, Елена Маджарова и смели доброволци от петъчната група за подкрепа. Първата експедиция е до далечна Лапландия. Проучването ще обхване период от една година и има за цел да подобри уменията на участниците за справяне в настоящтото извънредно положение. Следете маршрута на пътешествениците на фейсбук страницата ни!
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по наркомании
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката