Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
През месец декември:
04.12-Работа с доброволци-изработване на маски.
06.12-Работа с доброволци-Коледа и традициите.
08.12-Работа с доброволци-настолни игри.
11.12-Работа с доброволци- коледни ястия.
12.12-Работа с доброволци изработване на сурвачки.
14.12-Cosplay събитие в ДКЦДЮР.
16.12-Родителска програма „Кой е шефът?”
19.12-Коледна работилница с ученици от „Кодово име „Живот”.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития През месец декември:
04.12-Работа с доброволци-изработване на маски.
06.12-Работа с доброволци-Коледа и традициите.
08.12-Работа с доброволци-настолни игри.
11.12-Работа с доброволци- коледни ястия.
12.12-Работа с доброволци изработване на сурвачки.
14.12-Cosplay събитие в ДКЦДЮР.
16.12-Родителска програма „Кой е шефът?”
19.12-Коледна работилница с ученици от „Кодово име „Живот”.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката