Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти

Традиционно през месец май тече усилена подготовка по повод отбелязването на 26-ти юни – Международния ден за борба с наркотиците и наркотрафика. Очаквайте авторския спектакъл „Чисто щастие“ с участието на доброволци от ПИЦ по ПН – София.
На 27.05 от 16:00 до 18:00 ч. ще се проведе Родителска група за лично споделяне и обмяна на опит с психолозите Виктория Казакова и Мартин Ценов.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития
Традиционно през месец май тече усилена подготовка по повод отбелязването на 26-ти юни – Международния ден за борба с наркотиците и наркотрафика. Очаквайте авторския спектакъл „Чисто щастие“ с участието на доброволци от ПИЦ по ПН – София.
На 27.05 от 16:00 до 18:00 ч. ще се проведе Родителска група за лично споделяне и обмяна на опит с психолозите Виктория Казакова и Мартин Ценов.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката