Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
През месец април:
03;10;17;24.04-Арттерапия-груповата работа за младежи.
11.04 –„Ценните връзки"– групова работа с тийнейджъри.
16.04 –„Ценните връзки”– групова работа с родители.
26-28.04–Изнесено обучение за уч. специалисти по „От връстници за връстници” .
Работа по „Национална кампания за превенция; Информационна кампания за рисковете от употребата на алкохол и марихуана; „Работа на полицията в уч-та“.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития През месец април:
03;10;17;24.04-Арттерапия-груповата работа за младежи.
11.04 –„Ценните връзки"– групова работа с тийнейджъри.
16.04 –„Ценните връзки”– групова работа с родители.
26-28.04–Изнесено обучение за уч. специалисти по „От връстници за връстници” .
Работа по „Национална кампания за превенция; Информационна кампания за рисковете от употребата на алкохол и марихуана; „Работа на полицията в уч-та“.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката