Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
През месец април:
На 01.04 ще се проведе поредна среща с родители по програмата „К.Е.Ш. – Кой е шефът?“.
На 05 и 06.04 ще се състои обучение на доброволци по НП „От връстници за връстници“ в ДКЦДЮР.
На 20.04 стартира доброволчески клуб за студенти към ПИЦ по ПН - София.
На 21.04 в ДКЦДЮР ще се проведе литературно четене и дискусия за групата „Превенция на зависимости и хранителни разстройства”.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития През месец април:
На 01.04 ще се проведе поредна среща с родители по програмата „К.Е.Ш. – Кой е шефът?“.
На 05 и 06.04 ще се състои обучение на доброволци по НП „От връстници за връстници“ в ДКЦДЮР.
На 20.04 стартира доброволчески клуб за студенти към ПИЦ по ПН - София.
На 21.04 в ДКЦДЮР ще се проведе литературно четене и дискусия за групата „Превенция на зависимости и хранителни разстройства”.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката