Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
На 09 и 10.01 ще се проведе обучение за училищни специалисти - I и II етап по НП „От връстници за връстници“.
III етап: практическо обучение по НП „От връстници за връстници“ ще се състои четири пъти през януари на следните дати: 12-13; 19-20; 24-25 и 31.01-01.02.
Арттерапия с учениците от НГПИ „Св. Лука“ ще се състои на 17.01, а на 27 ще бъде първата такава за студенти.
На 14.01 ще се проведе среща с родители по програмата "Кой е шефът?".
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития На 09 и 10.01 ще се проведе обучение за училищни специалисти - I и II етап по НП „От връстници за връстници“.
III етап: практическо обучение по НП „От връстници за връстници“ ще се състои четири пъти през януари на следните дати: 12-13; 19-20; 24-25 и 31.01-01.02.
Арттерапия с учениците от НГПИ „Св. Лука“ ще се състои на 17.01, а на 27 ще бъде първата такава за студенти.
На 14.01 ще се проведе среща с родители по програмата "Кой е шефът?".
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката