Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
На 05.11 стартира програмата за родители „К. Е Ш. – Кой е шефът?“.
10 и 11.11 – Практическо обучение върху материала за 6-ти клас по НП „Кодово име „Живот“.
14 и 15.11 – III етап: Практическо обучение по НП „От връстници за връстници“.
24 и 25.11 започва нов цикъл на обучението по НП „От връстници за връстници“ - I и II етап.
Стартира новата услуга на ПИЦ по ПН – София - Арттерапия за групи от ученици.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития На 05.11 стартира програмата за родители „К. Е Ш. – Кой е шефът?“.
10 и 11.11 – Практическо обучение върху материала за 6-ти клас по НП „Кодово име „Живот“.
14 и 15.11 – III етап: Практическо обучение по НП „От връстници за връстници“.
24 и 25.11 започва нов цикъл на обучението по НП „От връстници за връстници“ - I и II етап.
Стартира новата услуга на ПИЦ по ПН – София - Арттерапия за групи от ученици.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката