Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Специалистите на ПИЦ успешно проведоха третия етап на обученията за училищни специалисти по НП „Кодово име „Живот“ и „От връстници за връстници“ в СОК „Камчия“.

На 08.07, в гр. Банкя ще се проведе обучение за учители, като междинна таргет група, по НП „От връстници за връстници“.

Месец юли ще завършим с ежегодното провеждане на Лятна академия „Избирам себе си“.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития Специалистите на ПИЦ успешно проведоха третия етап на обученията за училищни специалисти по НП „Кодово име „Живот“ и „От връстници за връстници“ в СОК „Камчия“.

На 08.07, в гр. Банкя ще се проведе обучение за учители, като междинна таргет група, по НП „От връстници за връстници“.

Месец юли ще завършим с ежегодното провеждане на Лятна академия „Избирам себе си“.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по наркомании
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката