Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Активно употребяващите райски газ са изложени на риск от сериозни увреждания

Home  >>  Активно употребяващите райски газ са изложени на риск от сериозни увреждания

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община стартира информационна кампания „Не на шега за употребата на райски газ“. Лесният достъп на младежите до веществото, познато още като диазотен оксид и митовете, че ефектите от употребата му са краткотрайни и безопасни предизвикват загриженост сред лекари и психолози. Вдишването на диазотен оксид може да доведе до интоксикация както и до респираторни, сърдечносъдови, неврологични и психиатрични увреждания. Ако потребителите вдишват газът директно от капсули или флакон има опасност от изгаряне на устната кухина и белия дроб.

„Наблюдаваме  увеличаване на случаите, при които след продължителен и многократен прием на райски газ от младежи възникват сериозни последици, включително загуба на памет, проблеми с концентрацията и възприятията, дезориентация. Те се проявяват дълго след първоначалните 30-40 секунди, през които обичайно трае ефектът от употребата на веществото. Зачестяват случаите на комбинирането му с алкохол и наркотици, което крие сериозни рискове и дългосрочни последици за здравето“, коментира д-р Цветелина Петкова, директор на столичния ПИЦ по ПН.

Кампанията за по-добра осведоменост на обществеността относно негативните ефекти от употребата на райски газ стартира на 27 септември. Между 12:00 ч. и 18:00 ч. на откритата сцена на ул. „Алабин“ 39 психолози от Превантивно-информационния център проведиоха консултации по темата. Те информираха родителите, учители, граждани за възможностите, които Центърът предлага във връзка с превнецията на употребата на психоактивни вещества.