Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Кои фактори са определящи за пристрастяването/зависимостта?

Home  >>  Библиотека  >>  Статии  >>  Кои фактори са определящи за пристрастяването/зависимостта?

Изследванията са категорични – няма абсолютно сигурен начин да се предвиди кой ще развие зависимост. Това е състояние, върху което оказват влияние много фактори. По-реалистично е да се изследват различни рискови фактори, които могат да доведат до развитието на зависимост, отколкото да се търси една единствена причина, която директно да доведе до това състояние.

Биологични фактори

Има различни предположения, но учените откриват, че генетичните фактори допринасят за половината от риска за развитие на пристрастяване при употребата на вещества. Например, един фактор, свързан с уязвимостта, е вариацията в ген, който определя състава на мозъчните рецептори за невротрансмитера допамин. Друг фактор е индивидуалният хормонален отговор на организма към стреса.

Физиологични фактори

Известно е, че вариациите в чернодробните ензими, които преработват вещества, влияят върху риска от пристрастяване към употребата на алкохол. Полът също има значение – мъжете са по-склонни да развият зависимост към употребата на вещества, отколкото жените. От своя страна жените са по-податливи на алкохолна интоксикация (алкохолно отравяне) при по-ниски дози алкохол.

Психологически фактори

Характерът на един човек има важна роля в това как той се държи и реагира в определени ситуации. И импулсивността, и търсенето на силни усещания са предпоставка за развиване на зависимост към вещества и хазартни разстройства. Импулсивността може да бъде особено свързана с риска от рецидив.

Травми от миналото или преживяно насилие могат да допринесат за развитието на зависимост при употребата на вещества.  

Фактори на психичното здраве. Състояния като депресия, тревожност, разстройство с дефицит на внимание и посттравматично стресово разстройство (ПТСР) увеличават риска от пристрастяване. Трудностите при управлението на силни емоции също са свързани с употребата на вещества.

Фактори на средата

Семейни фактори. Доказано е, че силните семейни връзки предпазват от зависимост към употребата на вещества. Същевременно, няколко аспекта на семейното функциониране или обстоятелствата могат да допринесат за риска от пристрастяване. Наличието на родител, на брат или сестра със зависимост повишава риска, както и липсата на родителски надзор или подкрепа. Проблемните отношения родител-дете и събития в семейството, като например развод също увеличават риска, както и сексуалното, физическото или емоционалното насилие. Изследванията показват, че бракът и поемането на отговорности за отглеждане на деца намаляват риска от пристрастяване.

Факторът достъпност до психоактивни вещества. Лесното набавяне на алкохол или други психоактивни вещества в дома, училището, работата или в общността увеличава риска от многократна употреба. Социумът, в който хората живеят е много важен фактор. Те силно се влияят от своите връстници и като цяло се стремят да бъдат харесвани от тях, могат да възприемат много от тяхното поведение, особено през юношеството. Затова и положителните социални отношения са мощен защитен фактор от употребата на вещества.

Статус на заетостта. Наличието на работа и развиването на умения за заетост оказва положително въздействие за стабилност и осигурява финансови и психологически награди, които намаляват риска от пристрастяване.

Източник: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/addiction

Превод: Петър Симеонов и Вилиана-Мария Николова