Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Въпросник за онлайн самооценка на хора с хазартна зависимост

Home  >>  Въпросник за онлайн самооценка на хора с хазартна зависимост

 1. Губите ли работно или учебно време поради влечение към хазарта?
 2. Хазартът някога правил ли е семейният ви живот нещастен?
 3. Хазартът отразява ли се на уважението на другите хора към вас?
 4. Понякога чувствали ли сте угризения или вина след хазартни залагания?
 5. Случвало ли се е да залагате с цел да спечелите пари, с които да върнете заеми или да решите финансови затруднения?
 6. Хазартът намали ли вашата амбиция или продуктивност?
 7. След загуба от залагане чувствате ли, че трябва да се върнете и да спечелите обратно загубеното?
 8. След печалба имали ли сте силно желание да се върнете, за да спечелите още?
 9. Често ли залагате, докато изгубите всичко?
 10. Вземали ли сте пари на заем, за да финансирате залаганията си?
 11. Продавали ли сте нещо, за да финансирате залаганията си?
 12. Случвало ли ви се е да използвате неохотно или без желание „парите за хазарт“ за ежедневни разходи?
 13. Хазартът прави ли ви по-небрежен към личния и общия семеен бюджет?
 14. Случва ли ви се да залагате по-продължително от предвиденото?
 15. Залагали ли сте някога, за да избягате от притеснения, неприятности, скука, тъга или загуба?
 16. Обмисляли сте да се ангажирате в някаква незаконна дейност за финансиране на хазарт или хазартни залагания?
 17. Хазартът създава ли ви затруднения със съня?
 18. Спор, разочарование или чувството на безизходица създава ли у вас желание за залагания?
 19. Някога случвало ли ви се е да имате желание да отпразнувате получени финансови средства с няколко часа залагане?
 20. Някога обмисляли ли сте самонараняване или самоубийство в резултат на ваше залагане?

Ако сте отговорили с „да“ на 3 въпроса, това предполага, че вероятно имате проблем с хазарта.

Ако сте отговорили с „да“ на 4-7 въпроса, това предполага, че може да сте в ранен стадий на хазартна зависимост.

Ако сте отговорили с „да“ на 7-10 въпроса, това предполага, че може да сте във втория етап на хазартна зависимост.

Ако сте отговорили с „да“ на повече от 10 въпроса, това предполага, че може да сте в краен стадий на компулсивна хазартна зависимост.

Можете да получите психологична подкрепа напълно безплатно – на място в нашия център или онлайн (Skype, Viber) – посредством съвременни психологични методики, предлагани от специалистите на ПИЦ по ПН – София. Контактите им са достъпни на http://sofiamca.org/contact/ .