Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Единни в борбата с наркоманиите и наркотрафика: Превантивният център по проблемите на наркоманиите организира хепънинг за Международния ден на 26 юни

Home  >>  Единни в борбата с наркоманиите и наркотрафика: Превантивният център по проблемите на наркоманиите организира хепънинг за Международния ден на 26 юни

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община проведе традиционния хепънинг в чест на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика на 26 юни. Кампанията се състоя на откритата тераса на Дома на културата „Красно село“, пред главния вход.

Събитието уважиха Заместник-кмета по направление “Финанси и здравеопазване” към Столична община и Заместник-председател на общинския съвет по наркотични вещества – д-р Дончо Барбалов; д-р Веселин Милев – Председател на Общинския съвет по наркотични вещества – София; Владимир Митов – общински съветник и член на Съвета; д-р Александър Панайотов – Началник отдел „Национален фокусен център“, Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Националния фокусен център за наркотици и наркомании. По време на хепънинга Секретарят на общинския съвет по наркотични вещества – Ралица Драгоева връчи грамоти и сертификати за положените през цялата година усилия на учениците и училищните специалисти, прилагащи Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име „Живот” (5-7 клас) и „От връстници за връстници“ (8-11 клас) .

Директорът на ПИЦ по ПН – София – д-р Цветелина Петкова поздрави присъстващите доброволци към ПИЦ по ПН – София,  директори на училища, училищни специалисти,  родители и приятели на каузата за здравословен живот. Тя приветства участниците в кампанията, представители на следните училища: Национална финансово-стопанска гимназия ; СУ „Ген. Владимир Стойчев”; 135 СУ „Ян Амос Коменски”; 33 Езикова гимназия „Света София”; 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”; 131 СУ „К. А. Тимирязев”; ПГ по транспорт „Н. Й. Вапцаров” – гр. Сливница и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Сливница; група „Захарр”, доброволци от ПГ „Св. Лука”.

Хепънингът е инициатива, която се осъществява всяка година и има за цел да повиши осведомеността и да привлече вниманието на обществото към проблемите на наркоманиите и наркотрафика. Превантивният център и неговите доброволци представиха тематичен арт проект, включващ музикални изпълнения, театрална пиеса, пърформънси, добри практики, реализиращи се в училищна среда и още разнообразни творчески изяви, подчинени на темата за зависимостите към психоактивни вещества и свързаните с тях рискове.