Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Структура и състав

Home  >>  За нас  >>  ОбСНВ  >>  Структура и състав

Председател: Ваня Григорова

Заместник-председател: Саад Алуани

Заместник-председател: Антон Койчев

Секретар: Ралица Драгоева