Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Структура и състав

Home  >>  За нас  >>  ОбСНВ  >>  Структура и състав

Председател: Д-р Веселин Милев

Заместник-председател: Дончо Барбалов

Заместник-председател: Йоанна Драгнева

Секретар: Ралица Драгоева