Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Какво трябва да знаем за електронните цигари?

Home  >>  Какво трябва да знаем за електронните цигари?

Електронните цигари, или вейпингът (от англ. vape, vaping), е една от горещите теми в момента. Много се говори за него и ефектите от употребата му, но информацията е противоречива и объркваща. Затова е важно да знаем всички най-нови факти, основани на доказателства.

Какво е вейпинг (е-цигари)?

Електронните цигари са устройства, работещи с батерии, които се използват за нагряване на течност, за да се получи пара, която след това се вдишва – имитирайки акта на пушене. Това обикновено се нарича „изпаряване“.

Електронните цигари се използват най-вече за изпаряване на никотинови електронни течности. Устройствата могат да се използват и за вдишване на други наркотици като Тетрахидроканабинол (канабис) или „електронни течности“ без никотин, които са направени от смес от химикали, включително разтворители, подсладители и аромати като плодове, близалки, кафе или алкохол. 

Устройствата обикновено приличат на цигари, пури или лули, както и на предмети от ежедневието като химикалки, USB флашки и по-големи цилиндрични или правоъгълни устройства.

Как се използват?

Електронните цигари използват топлина, за да превърнат разтвор на никотинова или неникотинова електронна течност в пара, която след това се вдишва.

Хората ги пушат по различни причини: за да им помогнат да намалят или да спрат да пушат; заради убеждението, че са по-малко вредни от традиционните цигари; защото са по-евтини от традиционните цигари; имат по-добър вкус от традиционните цигари; може да се употребяват на места, където традиционните цигари са забранени; от любопитство; защото се считат за по-приемливи от традиционните цигари.

Вейпингът помага ли на хората да откажат тютюнопушенето?

Няма достатъчно доказателства, че е-цигарите се използват като средство за отказване от тютюнопушенето. Въпреки че преминаването към вейпинг може да помогне на някои хора да се откажат от традиционните цигари, има опасения, че пушачите могат да станат двойни потребители както на електронни цигари, така и на тютюневи цигари и че бившите пушачи, които сега употребяват вейп, е по-вероятно да се върнат към настоящите пушачи.

Вейпингът по-безопасен ли е от традиционните цигари?

Въпреки че е широко разпространено мнението, че вейпингът причинява по-малко вреда от пушенето на цигари, тъй като вейповете не съдържат тютюн (тютюнът съдържа по-голямата част от токсичните химикали, причиняващи рак) – все още не се смята за безвреден.

Известни са рискове, свързани с  всякакъв вид влияние на никотина върху развитието на мозъка, което означава, че бременните жени и юношите трябва да избягват цигарите. Никотинът може да увреди ДНК, да стимулира туморни образувания и е свързан с появата на редица различни видове рак. Има и свързани рискове от никотиново отравяне чрез поглъщане или при  контакт с кожата на разтворите на електронната течност.

Качеството на производство на вейпинг устройствата е силно променливо. Значителни разлики в дизайна на продуктите и начина, по който хората ги използват, затрудняват определянето на потенциалното ниво на никотинова токсичност във всяко устройство или течност.

Устройствата за вейп могат да бъдат модифицирани, за да доставят по-висока, по-вредна концентрация на никотин и да произвеждат повече токсични химически частици във вдишания облак от вейп.

Неизвестни химикали във вейповете

Със или без никотин, всички разтвори за електронни течности, използвани при вейпинга, съдържат смес от нерегулирани и вредни химикали и добавки. Двете основни съставки, използвани във всички е-течности, са пропилен гликол и растителен глицерин, които се считат за безопасни в определени хранителни продукти. Въпреки това последиците за здравето от многократното нагряване и вдишване на тези химикали в белите дробове са относително неизвестни, като някои доказателства сочат, че са потенциално опасни.

Вейповете могат също така да съдържат токсини като формалдехид и тежки метали като хром, алуминий, арсен, мед, олово, никел и калай – всички те причиняват неблагоприятни последици за здравето, включително рак. Други открити химикали включително летливи органични съединения (често срещани в бои и почистващи продукти), ултрафини частици (които увреждат белите дробове), 2-хлорфенол (използван в дезинфектанти) и други канцерогени.

Съдържанието на никотина, изписан върху върху вейповете, също може да бъде неточен – върху някои етикети неправилно е отбелязано, че не съдържа никотин и други потенциално токсични химикали.

Младите хора и вейпингът

Съществуват опасения относно привлекателността на продуктите за вейпинг сред младите хора. Компаниите придават блясък на продуктите си, за да изглеждат готини или забавни, и създават вкусове, които излъчват усещането за сладост (като бонбони или плодов вкус), които се харесват  на младите хора. В редица страни се забелязват обезпокоителни тенденции, показващи безкритично възприемане на цигарите сред юноши и деца.

Превод: Жанет Михова

Източник: https://adf.org.au/drug-facts/vaping-e-cigarettes/