Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Кампания за отговорно шофиране на Столичния център по зависимости, Съюза на пивоварите и Столична организация на БЧК

Home  >>  Кампания за отговорно шофиране на Столичния център по зависимости, Съюза на пивоварите и Столична организация на БЧК

Изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова коментира специално за Българска стопанска камара кампанията на ПИЦ за ефектите от алкохола и марихуаната.

,,Инициативата на Превантивния център по зависимости към Столична община (ПИЦ по ПН – София) е поредният пример за продуктивно и стойностно партньорство между отговорния бизнес и публичните институции по важни за обществото теми, каквато е безопасното шофиране без алкохол. Съюзът на пивоварите вече 12 години си партнира със Столичния ПИЦ по ПН с твърдото убеждение, че реализираните с общи усилия креативни дейности за превенция имат значение за по-доброто развитие на подрастващите и техните семейства. Всяка година към тези инициативи се присъединяват все повече участници и партньори, което показва, че вървим в правилната посока.“, коментира Ивана Радомирова от СПБ.

Кампанията продължава да се реализира в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители, както и в Столичния център за обучение по първа помощ на БЧК. За записвания: тел. 0888362570.