Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Методики за изследване и диагностични тестове, прилагани в Столичния ПИЦ по ПН

Home  >>  Методики за изследване и диагностични тестове, прилагани в Столичния ПИЦ по ПН

ПИЦ по ПН следва световните стандарти за осъществяване на качествена услуга в полза на общественото здраве в сферата на зависимостите. Това включва методология, която е насочена към по-задълбочено разбиране на личността и конкретните затруднения, които всеки един наш пациент изпитва. Ние изхождаме от позицията, че всеки прекрачил прага на центъра заслужава комплексна и професионално ангажирана подкрепа. В този смисъл, процесът на справяне със зависимост следва конкретни стъпки, които започват от събиране на първична информация, осъществяване на оценка, изготвяне на формулировка и терапевтичен план. В изготвянето на плана участват психолози с опит в работата със зависимости, както и психиатър с цел да се включат медикаменти, когато състоянието на пациента налага това.

По преценка и при необходимост, екипът ни прилага златния стандарт в личностовите диагностични тестове – MMPI. С този инструмент за оценка на редица аспекти на личността става възможно изготвянето на най-пълен и ефективен план за консултативна работа. Центърът разполага и с други методики за изследване на паметта, вниманието, мисленето, интелекта, както и установяването на редица състояния и разстройства като депресия, тревожност и други.

Постъпващите при нас за консултация клиенти често търсят отговори по важни за тях въпроси, които не са единствено свързани с употребата на психоактивни вещества или хазартно залагане. Необходимо е да се изясни механизма на въвличане и поддържане на употребата, като често това се крие в особености на средата, семейството, начина на мислене или травматични преживявания. В този смисъл, диагностичните методики служат за изключване или потвърждаване на конкретни хипотези, но консултацията не се изчерпва само с тях. В рамките на час, квалифициран психолог, който спазва всички етични принципи за терапевтична тайна, ще се запознае с вашия конкретен случай и ще опише необходимата продължаваща работа. От изключителна важност е доверителната връзка да бъде поддържана и от двете страни в консултативния процес.

Каним всеки един от Вас самостоятелно или придружен от Ваши близки да потърсите своевременна помощ при проблеми с употреба на вещества или хазарт и да се доверите на изпитаните методи, които предлагаме.

Най-трудната крачка е първата, можем да я направим заедно.

За контакт с нас: Отдел „Консултативна дейност“ към ПИЦ по ПН – София – 02/944 64 97