Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Надграждащо обучение за доброволци от НФСГ по Националната програма “От връстници за връстници” в гр. Берковица

Home  >>  Надграждащо обучение за доброволци от НФСГ по Националната програма “От връстници за връстници” в гр. Берковица

Природа, традиции, занаяти, ценности, предизвикателства… Това са част от ключовите думи, с които може да се опише надграждащото обучение за доброволци по Националната програма “От връстници за връстници” 8-11 клас, което се проведе в дните от от 30 юни до 2 юли 2023 г. Обхванатите ученици бяха от Националната финансово-стопанска гимназия, а “домакин” на тренинга беше град Берковица.
Засегнаме темите за истината, за отговорността и ценността на личния пример като един от най-силните инструменти в превенцията.
Както самите доброволци споделиха: “Тръгваме си обогатени, замислени, вдъхновени и още по-привързани към каузата за неупотреба и здравословен начин на живот”.