Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Над 20 столични училища се включиха в обучение на ПИЦ по ПН – София

Home  >>  Над 20 столични училища се включиха в обучение на ПИЦ по ПН – София

На 25, 26 и 27 август в град Царево, по инициатива на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София, се проведе обучение за училищни специалисти на тема „Зависимост – съзависимост. Психологически и педагогически аспекти“. Тренинг семинарът имаше за цел да запознае участниците със същността, етапите и характеристиките на зависимостта и съзависимостта, основните причини за употребата на психоактивни вещества, модели и практики в лечението, мотивацията и превенцията на рецидив.

Събитието откри д-р Цветелина Петкова – директор на столичния ПИЦ по ПН, а специален гост беше Ралица Драгоева – секретар на ОбСНВ-София. В обучението взеха участие представители на повече от двадесет софийски училища – директори, преподаватели, училищни психолози, педагогически специалисти, както и заместник кметът на район Кремиковци – Ирена Стамболиева. Те ще получат подкрепа за стартирането или продължаването на работата си по Националната програма за универсална превенция на употребата на ПАВ в гимназиален етап „От връстници за връстници“.

Програмите за превенция в училищна среда, заедно с родителските обучителни тренинги за подобряване на осведомеността по темата, са  успешен подход за преодоляване предизвикателствата с експериментирането на алкохол, цигари и наркотици при подрастващите. Крайната цел е утвърждаването на здравословния начин на живот без употреба на ПАВ.

Темите, засегнати в обучителния семинар пряко кореспондират с нуждите на училищните специалисти за повишаване на техните компетенции по проблемите на зависимостта и съзависимостта. Създадените партньорски отношения между представителите на образованието и специалистите от столичния ПИЦ по ПН са предпоставка за бъдещото сътрудничество и взаимопомощ по пътя на ефективната превенция на употребата на ПАВ от тийнейджърите.