Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Националната кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ с две награди от ПР и медийната индустрия

Home  >>  Националната кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ с две награди от ПР и медийната индустрия

Две награди от ПР и медийната индустрия в конкурсите за най-креативни и ефективни комуникационни кампании – PR приз на БДВО и годишните награди на В2В медия заслужено бяха връчени за националната кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ – инициатива на Съюза на пивоварите в България (СПБ). Дългогодишен партньор на СПБ в кампанията за превенция на употребата на алкохол от подрастващите и в подкрепа на здравословния начин на живот на семействата е и столичният Превантивно-информационен център (ПИЦ по ПН-София).

„С изградените по кампанията на СПБ партньорства с ГД ,,Национална полиция”- МВР, Столична община (СО), община В. Търново, Превантивно-информационния център по наркомании, сдруженията „Св. Иван Рилски”, „Янтра 2001”, асоциация „Родители“, областните дирекции на МВР и Пожарна безопасност, редица училища и др. се постига висока степен на обществена подкрепа и по-добра среда за развитие на подрастващите. Проведените в периода 2011-2019 г. проучвания с фокус групи от родители за анализ и преодоляване на проблемите, свързани с подрастващите, заплахите за тях от зависимости показват, че очакваните превантивни практики за въздействие на децата са именно спортните и творчески занимания“, коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на СПБ.

Наградите отразяват усилията, които СПБ и партньорите в кампанията полагат години наред, за да могат деца и родители да участват в безплатни превантивно-образователни, спортни и консултативни инициативи и да се промотира универсалната превенция. През 2019 г. фокусът е върху малките населени места, районите с по-слабо икономическо развитие, семейства в риск и ромски училища. Благодарение на широката и устойчива партньорска мрежа се осъществяват много стойностни инициативи, които бяха отличени от БДВО с втора награда в категорията за най-добър проект в публичния сектор.

Само през 2019 г. в 7 области в страната са проведени спортни празници и образователни инициативи с впечатляващите 22 000 участници, а директно състезавалите се в игри и творчески активности, са 15 200 души. През последните 5 години общият брой на участниците в кампанията е над 55 000 родители и деца.

Летни академии за деца и родители, спортни състезания, обучения за оцеляване сред природата, творчески работилници, включително с малцинствени групи и семейства в риск, са част от атрактивните обучителни дейности, извършени през 2019 г. Други ключови инициативи са организирани с ученици в училища в Смолян, Видин и Благоевград, в партньорство с ГД ,,Национална полиция“ и Областните дирекции на МВР в съответните градове. Голям брой деца се включиха в състезания и демонстрации, творчески конкурси за есета и рисунки по темите за превенцията и живот без зависимости, народни и спортни танци и забавни игри във формата „мама, татко и аз“.

Само през миналата година са реализирани 130 събития, включително и с харесваната от родители и подрастващи „Детска лятна полицейска академия“ в община Велико Търново. Там заедно с общината и сдружение „Св. Иван Рилски“ са изградени площадки за оцеляване в природата и приложно колоездене, които привличат интереса на млади и възрастни. От миналата седмица там вече функционира и нова площадка за обучения при бедствия и аварии, както и Лятна читалня за деца и възрастни. Всички тези обекти са създадени и се поддържат в партньорство със СПБ.

През 2020 г. кампанията на Съюза на пивоварите за спорт, творчество и превенция продължава и в София, макар и при доста ограничен график, заради Covid 19. Заедно със столичния Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите  вече се провеждат редица интерактивни дейности за превенция и живот без зависимости. Стартираната Лятна академия на Превантивния център под мотото „Избирам себе си“ включва широк кръг инициативи за децата между 10 и 15 години, които ще продължат до 23-ти юли и са напълно безплатни за всички. В рамките на Академията тийнейджърите тренират различни житейски умения чрез работа в група, справяне с проблеми, активно слушане, лидерски умения, себеоткриване, критично мислене, поемане на отговорност, самооценка, създаване и спазване на правила и др. Всичко това се случва в общинския Дневния консултативен център за деца, юноши и родители в София. През забавлението и готвене, спортуване, креативни дейности, морски шах на открито, кула на силата, творчески занимания и състезания, тийнейджърите развиват полезни умения и практики за своето бъдеще.

Посредством партньорството с ГДНП, социалният проект на СПБ Спортът е по-добрият начин децата да пораснат се отразява в отчетите на МС по изпълнение целите на: Националната програма за закрила на детето, Програмата за развитие на младежта и в Националния съвет за превенция на престъпността.

Кампанията на СПБ „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ стартира през 2012 г. като инициатива за социална отговорност, която благодарение на партньорствата прераства в национална кампания за универсална превенция.