Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Националната финансово-стопанска гимназия е едно от първите училища, прилагащи Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап

Home  >>  Националната финансово-стопанска гимназия е едно от първите училища, прилагащи Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап

Националната финансово – стопанска гимназия е едно от първите училища, включили се в реализирането на Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап “От връстници за връстници” и подкрепили каузата за неупотреба. Благодарение на неотлъчната подкрепа на директора – г-жа Мая Гешева и неуморимостта на педагогическия съветник г-жа Рада Николова, програмата се реализира вече четвърта година и доброволческата мрежа се разраства. Натрупаният опит и практика на учениците, работещи по програмата повишават възможностите им за все по-въздействащо взаимодействие със съучениците им.

Надграждащите тренинги по “От връстници за връстници” всяка следваща година се провеждат от обучения педагогически съветник на НФСГ – г-жа Рада Николова и доброволците – “ветерани”. Първите обучени доброволци вече са 12-ти клас, но все така всеотдайно работят по програмата, като ментори на своите съученици. Още при създаването на клуба, те се обединяват от общо лого и девиз, които са актуални и до днес – „Аз избирам себе си“.

Ето какво споделя г-жа Рада Николова, която ръководи прилагането на програмата в училищна среда:

“Как успяваме? Прекарваме много време заедно, като работим непрекъснато върху изграждането на сплотен екип. Провеждаме много тренинги ролеви игри и взимаме участия в различни инициативи. Работата на младежите не е лесна, тъй като в гимназията имаме 8 паралелки в 8 клас. Но въпреки това, доброволците от девети клас още през м. октомври посетиха всички паралелки в пет последователни часа на класа, помогнаха в изграждането на кохезия в новосформираните класове и създадоха нови приятелства с новопостъпилите ученици, които от своя страна се чувстват приети в гимназията и търсят доброволците при всякакви въпроси и проблеми, които срещат. Въпреки че петте срещи вече се състояха, доброволците биват канени в часа на класа по заявка на осмокласниците за дебати по различни вълнуващи ги теми.”

В процеса на обучението и участието си в доброволческата дейност по Националната програма, младите хора разгръщат своя творчески потенциал, израстват личностово, повишават мотивацията си за постижения и за здравословни избори и развиват чувствителност към значими обществени проблеми и каузи.

Доброволците от клуб “Аз избирам себе си” успяват да пренесат добрия опит и практика и взимат участие в различни инициативи:

  1. На първи декември, Световният ден за борба срещу СПИН, в аулата на училището, изнасят презентация по темата пред всички осми класове.
  2. Изработват коледни венци в помощ на МКБППБН, район Лозенец.
  3. Изработват мартеници за ученици и учители в училище.
  4. В Деня на розовата фланелка посещават учениците от първи клас на 120 ОУ “Г. С. Раковски” и провеждат беседа на тема: „Колко е важно да спазваме правилата, да бъдем добри и да се уважаваме”.

Реализирането на Националната програма 8-11 клас, одобрена от МЗ и МОН и разписана в Стратегията за борба с наркотиците 2020/2024 г. е пример за добра практика в сферата на превенцията. Тя  доказва, че полезните дългосрочни инициативи, реализирани в образователна среда могат да заразяват с ентусиазъм и стремеж към успехи и развитие учители, родители и ученици.