Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

На 25-ти юли се състоя вторият поред тренинг-семинар на тема “Съзависимост”

Home  >>  На 25-ти юли се състоя вторият поред тренинг-семинар на тема “Съзависимост”

Какво е да си съзависим? Какви са последиците за семейството от зависимостта? Що е то функционално и дисфункционално семейство? Какви капани дебнат „отговорните“ и „проблемните“ деца? Кои са видовете съзависимост извън семейството? Това са само част от свръх актуалните проблеми, които са предмет на обсъждане по време на тренинг-семинара „Съзависимост“. Обучението се проведе на 25-ти юли и е естествено продължение на първата среща по темата от началото на месеца, която предизвика огромен интерес и последващи заявки за участие.

Второто подред събитие разшири своя обхват и събра заедно както родители на тийнейджъри, така и специалисти-психолози, имащи желание да навлязат по-дълбоко в темата за превенцията и зависимостта. Всички те споделиха своите очаквания за подкрепа, взаимопомощ и достоверна информация, свързана с подходите за ограничаване на рисковото поведение от подрастващите и от възможността за обмяна на опит с други родители и експерти.

Форматът на тренинг-семинара е иновативен за България. Програмата е целодневна, динамична и предвижда редуването на разнообразни дейности. „Разчупването на леда“ между участниците започва още в автобуса на път към планината с игра по двойки. Следва кратък преход до хижата, където на практика се провеждат интерактивните занимания. Те включват както презентиране на основните теми, дискусии по проблемите, споделяне на опит, усвояване на умения чрез работа в група и разиграване на ролеви игри. Постигането на доверителна връзка между участниците и водещите и категоричното желание темата да има продължение са най-достоверните индикатори за успеха на инициативата.

Всички съвременни проучвания, касаещи превенцията на употребата на ПАВ от подрастващите показват, че ефективните практики за въздействие на децата са именно информиране, обучения и работа с родителите; иницииране и промотиране на поведение, при което прекарването на повече време със семейството е ценност. Тренинг-семинарът „Съзависимост“ е уникална възможност както за родителите, така и за специалистите психолози да усвояват повече знания по проблемите на съзависимостта и нейните последици и да тренират своите умения за преодоляване на предизвикателствата свързани с подрастващите в контролирана среда.