Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Актуална информация за ситуацията с новите психоактивни вещества в България на Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Home  >>  Новини и събития  >>  Актуална информация за ситуацията с новите психоактивни вещества в България на Национален фокусен център за наркотици и наркомании

През първата половина на 2021 г. в Националната система за ранно предупреждение е постъпила информация за 8 нови психоактивни вещества (установени за първи път на територията на страната) от групата на синтетичните канабиноиди. Едно от тези вещества е с първа идентификация и за Европа.

През 2021 г. е направена една промяна в списъка на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в резултат на която в списъците е включено едно ново вещество.

През първата половина на 2021 г. официално са докладвани 25 нови психоактивни вещества, регистрирани за първи път в Европейската система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества. На европейско ниво под интензивен мониторинг от EMCDDA към 29 юли 2021 г. са поставени 22 нови психоактивни вещества.

Целия доклад можете да прочетете тук:

http://www.nfp-drugs.bg/bg/?&itype=168&info=2883