Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Излезе заключителния доклад за ефективност програма К.Е Ш.?-Кой е шефът?

Home  >>  Новини и събития  >>  Излезе заключителния доклад за ефективност програма К.Е Ш.?-Кой е шефът?

Екипът на програма К.Е Ш.?-Кой е шефът? за подкрепа на родители на тинейджъри и повишаване на родителската компетентност има удоволствието и с гордост публикува резултатите от анкетното проучване, показващо доколко тя е повлияла знанията, уменията и нагласите на участниците в нея и съответно в каква посока. Към презентацията.