Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

К. Е Ш.? – Кой е “шефът”? 5

Home  >>  Новини и събития  >>  К. Е Ш.? – Кой е “шефът”? 5

Въпреки грипната епидемия останалите здрави родители присъстваха, участваха активно и учиха в петата среща по програма „К. Е Ш.” – Кой е „шефът“? Участниците работиха по двойки и обсъждаха в малки групи приемливото и неприемливото за тях поведение на децата им. Влязоха в ролята на родител убеждаващ детето си да свърши нещо. През собственото си изживяване в роля на родители или дете разбираха кои комуникати работят и кои не, и в какви ситуации. Обсъждаха собствения си опит. Дадоха и си взеха идеи за вкъщи. Една от основните теми беше как родителя да слуша активно тийнейджъра и да съумее да го подкрепи в различни житейски ситуации, включително и такива на употреба на психоактивни вещества.