Поискай семинар

Ще получите потвърждение за часът на семинара по Вашият email адрес.

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

К. Е Ш.? – Кой е “шефът”? 1

Home  >>  Новини и събития  >>  К. Е Ш.? – Кой е “шефът”? 1

В Дневния консултативен център за деца, юноши и родители се проведе първата среща от програмата за родители К. Е Ш.? – Кой е “шефът”?. В прохладното октомврийско утро участниците бяха предизвикани да изразят своето настроение с няколко такта на тарамбука. И така започна всичко…

Разнообразните упражнения, насочиха родителите върху ключови елементи от възпитанието на децата. Очертаха се начините, по които това се постига. Като резултат, възникнаха редица важни въпроси, довели до сериозни размишления. Обсъдиха се темите доколко ефективни са очертаните методи, може ли да бъдат променени и как, за да се постигнат желаните възпитателни цели?