Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Разград

Home  >>  Новини и събития  >>  Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Разград

В рамките на три дни, между 30 септември и 2 октомври, в Разград, се провежда 14-тата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Събитието се организира от Община Разград и Общински съвет по наркотични вещества-Разград със съдействието на Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Националния център по обществено здраве и анализи. В конференцията участват заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова и над 100 представители на общински съвети по наркотичните вещества от цялата страна и на местните власти.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев приветства участниците и изрази убеденост, че всички заинтересовани страни по проблемите на зависимостите и превенцията ще работят в партньорство, ще търсят верните решения и ще обменят добри практики и опит.

През първия ден от конференцията, Столичният превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите представи резултатите от реализирането на програмата за родители, деца и младежи на възраст между 10 и 15 години – „Кой е шефът?“ на ПИЦ по ПН – София. Тя е една от малкото в страната, която цели повишаване на родителските компетенции на участниците чрез работа с цялото семейство.

Дистанционното прилагане на Националните програми за превенция в училищна среда е едно от най-големите предизвикателства за специалистите през новата учебна година. В тази връзка, натрупаният през последните  шест месеца опит на ПИЦ по ПН – София дава ценни насоки за вече изпробваните модели на интерактивните възможности за обучения и работа с деца и младежи.

Заместник-министър Светлана Йорданова оцени високо работата на Софийския ПИЦ и акцентира върху постигнатите добри резултати в условията на извънредно положение.

В програмата са включени още: обучения за работа с рискови групи, представяне на превантивни подходи за работа с деца и младежи по отношение на употребата на наркотични вещества, представяне на лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация.

За участниците в конференцията е предвидена и културна програма – посещения в Архитектурно-историческия резерват „Абритус“, Етнографския музей и Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Събитието уважиха: Областният управител Гюнай Хюсмен, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, окръжният прокурор Тихомир Тодоров, общинският съветник Антон Монев, представители на други институции, които имат ангажимент към противодействието на употребата на наркотични вещества.