Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програмата „Аутрич  работа и превантивни дейности срещу употреба на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи“ в действие

Home  >>  Новини и събития  >>  Програмата „Аутрич  работа и превантивни дейности срещу употреба на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи“ в действие

Ученици от 7 клас на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ са част от тийнейджърите, обхванати в програма „Аутрич  работа и превантивни дейности срещу употреба на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи“ от 5 до 7  клас.

Те споделиха какво са научили и по какъв начин са променили нагласите си спрямо психоактивните вещества по време на тренинг-обученията.

„През тези три години научихме много полезни неща свързани с рисковете и последиците от употреба и злоупотреба с наркотични вещества, пушене на наргиле, цигари, употреба на алкохол,  хазарт и др. Разбрахме кои са етапите на зависимост и как да избягваме рискови ситуации.“

Валентин сподели, колко полезна му е била темата за самоуважението и уважението към другите и по какъв начин на практика е упражнил умението да казва „НЕ“ и да отстоява позицията си в среда сред връстници.

Румяна е впечатлена от информацията, която е получила при обсъждане на темата „Половото съзряване и промените през пубертета“, както и по какъв начин влияе употребата на наркотични вещества през този етап от развитие.

Катрина за първи път присъства на дискусия, свързана със сексуално преносими заболявания (ХИВ/СПИН) и полово предавани болести (ППБ). Тя свързва темата и с друг важен въпрос, а именно повишения риск, човек да стане жертва на насилие следствие употреба на психоактивни вещества.

За Елеонора, най-ценна е била темата за контрацепцията, тъй като дезинформацията и митовете по този въпрос, много натрапчиво битуват в общността и онлайн пространството.

От тренинга посветен на организирането на свободното време, Валентин е придобил умения за планиране на задачите за деня и степенуването им по важност. 

Събеседванията са помогнали на Кайс да получи информация за това, колко е важно човек да е отговорен и да взима информирани решения. Как да избира приятелска среда и да разграничава истинското и фалшивото приятелство.    

Всички младежи споделиха предпочитанията си за кариерно развитие, професионално  ориентиране и заявиха желание да продължат образованието си.

„Дискусионните срещи с тийнейджърите бяха с практическа насоченост. Коментирахме теми, които самите младежи имаха желание да обсъждат. По време на тренингите провеждахме много ролеви игри и разглеждане на казуси. Това много помогна на подрастващите да станат по-уверени в себе си и ги мотивира да се включат като доброволци в Националната програма за превенция „От връсници за връсници“, така че да имат капацитета да влияят позитивно на своите приятели и съученици по темите свързани с балансирания и здравословен начин на живот.“ Това сподели г-жа Пламенка Петрова, ръководител на програмата.

Винаги с приключването на учебните задължения и настъпването на лятото идва време за празнуване и творческа дейност. Този път не беше изключение и учениците се позабавляваха с посещение и специална програма в детския научен център „Музейко“.