Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Работна среща

Home  >>  Новини и събития  >>  Работна среща

 

 

На 22.10.2019 г. в ОКИ „Красно село“ се проведе работна среща на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София. В нея се включиха директори на столични училища, училищни психолози и педагогически съветници.

Специалистите от ПИЦ по ПН представиха Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс От връстници за връстници. Друг акцент на събитието беше Националната програма Кодово име живот, предназначена за  деца  V-VII клас. Представени бяха статистически данни и проучвания на нагласите, обуславящи необходимостта от реализирането на двете програми. Специалистите посочиха подходите, целевите групи, основните задачи и дейностите по реализирането на проектите.

Особен интерес на Срещата предизвика индикативната програма тип Дневен център. Тя е насочена към осигуряване на помощ и подкрепа за подрастващи и юноши от 12 до 18 години, експериментиращи и/или употребяващи ПАВ, в риск от развиване на зависимост, преминали в самостоятелна или комбинирана форма на обучение, и/или застрашени от отпадане от образователната система. В програмата отново е заложена работа с родители, така че да бъде постигната максимална ефективност.

На събитието беше изложена програма за селективна превенция, както и акценти от дейността на консултативен отдел към ПИЦ по ПН – София.

Изложени бяха резултатите от програма за усвояване на личностови и групови умения Избирам себе си (V-VII клас). Представена беше и превантивна програма за родители – К. Е Ш.? – Кой е шефът?, която е предназначена за развиване на родителската компетентност.

Събитието завърши с дискусия, в която бяха засегнати актуални теми, като тази за връзката между превенцията и професионалното ориентиране при подрастващите; експериментирането с цигари и алкохол от децата; предизвикателства и подходи за информиране и привличане на целевите групи по различните програми.