Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Равносметката…

Home  >>  Новини и събития  >>  Равносметката…

Изпращаме 2019 г. с традиционното за ПИЦ по ПН – София Коледно тържество: Ден на празнично отворените врати. По този повод на 17.12.2019 г. в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители се редуваха най-различни арт дейности с незабравими срещи. Най-малките ентусиасти – децата от 5-ти до 7-ми клас, участници в превантивните програми на Центъра, работиха заедно с младежите от доброволческите ни клубове. 

В специалния ден ни посети и нашият съмишленик и приятел – художникът Иван Яхнаджиев. Истински възторг предизвика специалният календар, който екипът ни беше подготвил за гостите, илюстриран с уникални творби на артиста, съвместно с деца от ПИЦ по ПН – София. Коледното ни тържество уважиха и дългогодишните ни партньори от Съюза на пивоварите в България (СПБ). Самият изпълнителен директор на СПБ – Ивана Радомирова поздрави целия екип за успешните програми и амбициозните начинания.

„Най-издръжливите“ гости на партито имаха удоволствието да слушат авторска музика на живо. Изпълнителката Риа и група „ЗВЕЗДОЛЕТ“ развълнуваха с изпълненията си всички присъстващи. Наред с емоциите, свързани с наближаването на Светлите празници и изпращането на 2019 г. екипът на ПИЦ по ПН – София си припомни най-значимите моменти от изминаващата година…

С вълнение се връщаме назад във времето, когато програмата „Връстници срещу дрогата“, доказвайки своята ефективност, прерасна в Национална програма „От връстници за връстници“. Броят на училищата в София, включили се в програмата към момента са осем. Отчитаме като голям успех факта, че училищните специалисти вече добре познават дейността на Центъра и това позволява ползотворно двустранно сътрудничество. Именно това партньорство, както и регулярните инициативи за повишаване на информираността по темите за зависимостите и превенциите ни спечелиха рекорден брой доброволци през 2019 г.

За първи път стартира иновативната програма „К. Е Ш.?” – Кой е „шефът“?. Тя е разработена специално за повишаване на родителските компетенции по темата за превенцията на рисковото поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи. Интересът към „К. Е Ш.?“ доказва потенциала на програмата и необходимостта тя да се прилага дългосрочно.

Оценката на нуждите в обществената среда даде безспорен повод да се стартира и новата програма, насочена към деца и юноши, които активно употребяват психоактивни вещества. Те най-често преминават в самостоятелна или комбинирана форма на обучение. Необходимостта от място и специалисти, които да помагат на тези подрастващи и техните семейства, обуслови създаването на Програма за индикативна превенция на употребата на психоактивни вещества „Дневен център за деца и младежи: 12 – 18 г.“

През новата 2020 г. ще продължават да се прилагат и утвърдилите се вече индикативни програми на Центъра. Ефективността им е доказана във времето и не само това – общото мнение на специалистите, споделено на XIII-та национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в София е, че е настъпил моментът да се ратифицира Национална програма за индикативна превенция.

Изпращаме старата година с поглед към съвсем близкото бъдеще – януари месец, когато предстои едно от най-стимулиращото и вдъхновяващо преживяване, посветено на превенцията. То е част от „изнесените“ събития на програмата Adventure Therapy на ПИЦ по ПН, които се провеждат най-често в планината и се радват на интерес и въодушевление както от страна на участниците, така и от страна на екипа ни.

Вярваме, че ни очаква още по-успешна и изпълнена с позитивни инициативи за по-светло бъдеще година. Амбицирани сме с действията си да допринасяме за подобряване качество на живот в общността. Ще работим за ползотворни и устойчиви партньорства, защото опитът ни показва, че сътрудничеството и обменът на добри практики са основни предпоставки за надграждане на нашата дейност.