Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

С летящ старт започна новата програма за Методическа подкрепа и супервизия на педагогически съветници и психолози

Home  >>  Новини и събития  >>  С летящ старт започна новата програма за Методическа подкрепа и супервизия на педагогически съветници и психолози

С летящ старт започна новата програма за Методическа подкрепа и супервизия на педагогически съветници и психолози, която Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София предоставя. Представители от шест столични училища предварително заявиха желаните от тях теми, по които да се работи. Част от тях бяха: агресията в училище; как да помогнем на родителите да участват в живота на детето и в училищния живот; недоразуменията в езика на децата и родителите.  Методическата подкрепа и групова супервизия се проведе от психотерапевта Милена Жекова и психолога Боряна Николова между 11-ти и 20-ти април. Специализираната услуга отвори пространство за бъдеща работа и срещи.

Услугата е насочена към консултиране при трудни и специфични ситуации, както и подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти. Цели се изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на професионалното самочувствие на специалистите от училищата. Повече за програмата можете да прочетете ТУК.