Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Фестивал „Избирам себе си“

Home  >>  Новини и събития  >>  Фестивал „Избирам себе си“

На 14.06.17г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН-София се проведе Фестивал „Избирам себе си” – заключителното събитие от едноименната програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

Участващите ученици от столичните 1.СУ, 78.СУ, 79.СУ и 107.ОУ направиха своеобразно „пътешествие към себе си”, минавайки през спирка „Избирам”, спирка „Себе”, спирка „Си”.

На първата спирка, работейки в група със свои, непознати до момента съученици, участниците правеха и обосноваха „избори”, свързани с ценности и личностни качества, които са значима част от заниманията по прогрма „Избирам себе си” , и са мощен защитен фактор в превенция  употребата на психоактивни вещства въобще.

На спирка „Себе”, учениците имаха възможност да изобразят с текстилни маркери върху тениски  това, което ги отличава от другите, но спонтанно откриха, че това е и нещото, което ги свързва. В непринудена и творческа атмосфера те рисуваха своите изображения, но същевременно си помагаха и се вълнуваха от тези и на другите. Въпреки, че не се бяха виждали до този момент, участниците общуваха добронамерено и безконфликтно, което показа че уменията за общуване, за активно слушане, за отстояване, за изразяване, които се тренират в рамките на програма „Избирам себе си” са универсална превенция както срещу употребата на психоактивни вещества, така и на други актуални проблеми като агресивно поведение.

В края на срещата, на „спирка ”Си””, учениците се включиха с ентусиазъм в творческо предизвикателство – изписване на букви от името на програма „Избирам себе си” с телата си.

Бяха раздадени грамоти и награди, осигурени от Столична община и Превантивно-информационен център – София, и Съюза на пивоварите в България, които традиционно подкрепят инициативи за универсална превенция на употребата на алкохол сред подрастващите под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат”, част от проект за социална отговорност на бизнеса.