Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

26 юни 2015 г. – Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици

Home  >>  Новини и събития  >>  26 юни 2015 г. – Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици

 

По повод на Международния ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC) стартира кампанията си по повод на 26 юни, която тази година е под надслов:

 Да развием своя живот, общност и личност без наркотици“.

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година провежда световна кампания за повишаване на информираността по отношение на незаконните наркотици и заплахата, която те представляват за цялото общество и най – вече за младите хора. Целта на кампанията е да мобилизира, подкрепи и вдъхнови хората да предприемат действия срещу употребата на наркотици.

UNODC насърчава, колкото е възможно повече дейности в целия свят за повишаване на информираността по отношение на заплахата от разпространението и употребата на незаконни наркотици и да подкрепя хората, организациите с нестопанска цел, организациите от  частния сектор и държавите – членки да се включат в тези активности чрез:

  • Организиране и провеждане на събития за отбелязване на 26 юни – Международният ден за борбасъс злоупотребата инелегалния трафик на наркотици;
  • Разпространяване на мотото на кампаниятачрез социалните мрежии посредством лични контакти;
  • Използване намототона кампаниятаи логото йвърхурекламни продукти, уеб сайтове исоциални медии;
  • Даряване насредства на местни неправителствени организациивподкрепа наусилията за превенцияилечение на зависимостите, както и финансовото подпомагане на кампанията исвързаните с нея събития.