Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Онлайн Среща за обмяна на опит и добра практика за директори на столични училища и експерти на ПИЦ по ПН – София

Home  >>  Онлайн Среща за обмяна на опит и добра практика за директори на столични училища и експерти на ПИЦ по ПН – София

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ по ПН – София) е партньор по Националната стратегия за борба с наркотиците – 2020-2024 и с ангажимент в изпълнението на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап.

В тази връзка и с оглед на обучените училищни специалисти от вече над 35 столични учебни заведения по превантивната програма „От връстници за връстници“ се проведе онлайн Среща за обмяна на опит и добра практика за директори.

На 10.12.2021 г. в рамките на час и половина специалисти от ПИЦ по ПН – София и директори на софийски училища споделяха постигнатите положителни резултати, предизвикателствата и добрите практики в прилагането на програмата в училищна среда.

Д-р Цветелина Петкова, директор на ПИЦ по ПН – София откри срещата и акцентира върху постигнатия напредък по посока създадените устойчиви взаимоотношения между училищните специалисти и експертите от столичния Превантивен център. Тя изрази убеденост, че партньорството между заинтересованите страни, добрата осведоменост и дългосрочните превантивни дейности с тийнейджърите и техните семейства стоят в основата на добрите практики за универсална превенция на психоактивни вещества сред младежите.

Водещите на срещата – психолозите Росица Станулова и Деница Анастасова представиха актуалната ситуация свързана с употреба на психоактивни вещества сред подрастващите. Те запознаха участниците с държавните политики и стандарти за качество в областта на превенцията. Бяха посочени основните цели, задачи, дейности и ползи от прилагането на Националната програма “От връстници за връстници”.

Представител на Националната финансово-стопанска гимназия – училищният психолог Рада Николова, се включи в онлайн събитието, като сподели личен опит от прилагането на „От връстници за връстници“. Тя коментира, че програмата е ефективна именно когато се прилага всяка учебна година и се надгражда спрямо актуалните предизвикателства на средата. В НФСГ мрежата от доброволци „работи“ вече три години и доказателство за позитивните резултати на клуба са взаимоотношенията между учениците, които се търсят взаимно когато имат нужда от съвет, обсъждане на определен казус или просто споделяне на преживяна случка. Създадените връзки на доверие между учениците, а и учителите са показателни за усилията, които се полагат в образователната среда, сподели психоложката.

Директорите, взели участие в срещата бяха единодушни, че ще стартират програмата в училищна среда. Те изразиха увереност, че универсалната превенция на употребата на психоактивни вещества е важна част от формирането на идентичност при младежите.