Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Онлайн група „Свобода и смисъл“ – съвременен модел за споделяне и взаимопомощ

Home  >>  Онлайн група „Свобода и смисъл“ – съвременен модел за споделяне и взаимопомощ

В отговор на кризата с COVID 19, Столичният ПИЦ създава онлайн група за споделяне „Свобода и смисъл“. Тя стартира по време на извънредното положение като възможност младежите да дискутират важни за тях въпроси като: Каква е моята реална самооценка? Как се постигат отношения на доверие и уважение? Как да помогнем на приятел, който употребява психоактивни вещества?… 

Изслушвайки различните гледни точки участниците „тренират“ своята толерантност към нестандартните възгледи, провокират креативното си мислене и аналитични разсъждения. Изследват собственото си функциониране в социалната среда и придобиват увереност. Онлайн групата се реализира в Скайп и отговаря на потребностите на младежите за здравословно общуване и положителни социални контакти.

„Това е свободно пространство за дискусии по избрани от участниците теми. Всеки има възможност да дава обратна връзка през Аз – посланието. Групата е отворена за присъединяване на нови участници. Срещите са регулярни, а в края на всяка, групата определя темата за следващата дискусия. Членовете й спазват конфиденциалност и етични правила“, коментира Виктория Казакова – ръководител на инициативата.

Как започва всичко?

През учебната 2019/2020 към ПИЦ по ПН – София се реализира обучителен семинар по зависимости. Той е част от дългогодишната програма „Индикативна превенция за ученици, студенти и младежи, експериментиращи или употребяващи ПАВ“. Целта е приобщаване на повече млади хора към каузата на Центъра. Участниците са студенти по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По тяхна инициатива се създава и Фейсбук групата: „Как да станеш Свръхчовек“ – онлайн пространство за споделяне на мисли, статии, картини, музика, филми.

Възможностите на интерактивните взаимоотношения се доразвиват в групата за дискусии „Свобода и Смисъл“ към ПИЦ по ПН – София. Започнала онлайн, тя се утвърждава като съвременен модел за споделяне и взаимопомощ между младежи с различни нагласи и мислене, но стремеж към развиване на личността през себеизразяването.

Всеки желаещ може да се присъедини към онлайн инициативите като посети Фейсбук страниците: Viktoriq Kazakova или PICpoPN.