Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет – 8-ми февруари с онлайн викторина „мит“ или „реалност“

Home  >>  Отбелязваме Международния ден за безопасен интернет – 8-ми февруари с онлайн викторина „мит“ или „реалност“

През целия месец февруари на фейсбук страницата на ПИЦ по ПН – София ще бъдат публикувани въпроси, свързани с психоактивните вещества и превенцията, както и видовете зависимости. Всички любопитни ще имат възможност да решават и отговарят дали посоченото твърдение е „мит“ или „реалност“. Участниците могат да търсят допълнително информация по темата в онлайн пространството, но трябва да знаят, че само легитимните интернет източници „казват“ истината.

Ето някои сайтове с проверено съдържание:

 • https://www.mh.government.bg/bg/ – Министерство на здравеопазването
 • https://www.nfp-drugs.bg/ – Национален фокусен център за наркотици и наркомании
 • https://ncpha.government.bg/ – Национален център по обществено здраве и анализи
 • http://sofiamca.org/ – Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София
 • https://www.who.int/en/ – Световна здравна организация
 • https://www.emcdda.europa.eu/ – Европейски център за мониторинг за наркотици и наркомании
 • https://ec.europa.eu/info/index_en – Европейска комисия

Регламент на онлайн викторината:

 • По 5 въпроса, обвързани с различна тема за всяка седмица ще бъдат публикувани във FB – страницата на ПИЦ по ПН – София всеки понеделник от месеца.
 • Желаещите да участват трябва да коментират “мит” или “реалност” под всеки от въпросите.
 • Времето, в което ще могат да се дават отговори е до четвъртък в полунощ. Коментари, написани след този срок няма да бъдат зачитани.
 • Всеки петък ще бъдат публикувани верните отговори заедно с кратка образователна информация към тях. Същия ден ще се обявява един победител на случаен принцип, дал поне един верен отговор на седмичния куиз.

Не се подвеждайте. Доверявайте се на легитимните източници в интернет!