Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

ПИЦ по ПН – София стартира нова услуга за Арттерапия

Home  >>  ПИЦ по ПН – София стартира нова услуга за Арттерапия

Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите предлага нова безплатна услуга за арттерапия под мотото „Изкуството като алтернатива“. Тя е предназначена за групи от ученици и ще се осъществява в три последователни срещи в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София. Заявяването за участие е по преценка на училищните психолози от софийските училища с писмена заявка на официалната поща на Центъра – info@sofiamca.org. Процесът на работа се определя от предварително заявена тема и спрямо очакванията и нуждите на групата.

Програмата се осъществява с помощта на доброволец към Превантивния център – Лидия Кирилова – студент по „Арттерапия“ в Националната художествена академия. Техниките за работа са три:

  1. „Разкрий вътрешния си потенциал“ – рисуване с пръсти с цел разкриване на собствения вътрешен свят, чувства и емоции.
  2. „Да работим заедно“ – рисуване на картини, които образуват една обща композиция. Ключова е идеята за човека като част от цялото.
  3. „Проекция“ – създаване на скулптура, олицетворяваща твореца си. Съпоставка на собствената представа за себе си с тази на околните.

Услугата се реализира по идея на психолога Виктория Казакова.