Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

ПИЦ по ПН – София с нова програма за превенция в рискови общности

Home  >>  ПИЦ по ПН – София с нова програма за превенция в рискови общности

    На 17.02 (понеделник) в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители се проведе работна среща по повод стартирането на програма за селективна превенция на употреба на наркотичните вещества на Превантивно – информационния център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ по ПН – София).

      Организатор и модератор на събитието беше Пламенка Петрова – ръководител на новата програма: „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи”.  

        На събитието присъстваха голяма част от представителите на заинтересованите страни: секретарят на Столичния общински съвет по наркотични вещества; Представители от районните администрации; председатели на народни читалища; обществени възпитатели; здравни медиатори; директори и зам. директори на училища; педагогически съветници и учители; социални работници; представител на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве; представител на Центъра за подкрепа  за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София, екипът на ПИЦ по ПН – София.

     На срещата бяха представени основните дейности, заложени в програмата, целевите групи, планираните цели и задачи. Изложени бяха основните теми, по които ще се работи с таргет аудиториите.  

     Присъстващите бяха единодушни, че са необходими устойчиви, дългосрочни и надеждни партньорства в областта на превантивните дейности срещу употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Особено уязвими са рисковите общности и децата от малцинствени групи, включително младежите от защитени и преходни жилища, което прави програмата изключително актуална и дори належаща. Като „особено полезни“ бяха отразени предвидените в нея аутрич интервенции, които според експертите, присъстващи на събитието са ключови в превантивните дейности срещу употребата на наркотични вещества.