Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Превантивната кампания ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” с Отличителен знак и плакет „Аз гарантирам щастливо детство” на Държавната агенция за закрила на детето

Home  >>  Превантивната кампания ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” с Отличителен знак и плакет „Аз гарантирам щастливо детство” на Държавната агенция за закрила на детето

Съюзът на пивоварите заедно със Столичния ПИЦ по ПН и в партньорство с още 4 организации са удостоени с наградата в категория „Значимо партньорство” за приноса на инициативата в пълноценното развитие на децата и дългогодишното устойчиво партньорство между бизнеса, неправителствените организации и институциите.

За трети пореден път Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство”. В надпреварата участваха 193 номинации от цялата страна. Общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища се състезаваха в следните категории: Устойчиво развитие; Успешна промяна; Значимо партньорство и Значима иновация.

Отличието за ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” е голямо признание за съвместните инициативи на Съюза на пивоварите, Софийския превантивен център по проблемите на наркоманиите и партньорските ни организации и най-вече за усилията да създаваме по-добра среда за развитието на българските деца.