Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към СО проведе работна среща за директорите на Софийските училища на тема: „Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) в училищна среда – ефективност, перспективи и добри практики“

Home  >>  Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към СО проведе работна среща за директорите на Софийските училища на тема: „Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) в училищна среда – ефективност, перспективи и добри практики“

На 11-ти октомври  Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към СО проведе работна среща на тема: „Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) в училищна среда – ефективност, перспективи и добри практики“.  Събитието уважиха директори, заместник директори, педагогически съветници, училищни специалисти и психолози от 60 столични школа. Фокусът на срещата бяха двете Национални програми за универсална превенция на употребата на ПАВ в прогимназиален и гимназиален етап. Те бяха представени в контекста на актуалната обстановка в страната относно употребата на ПАВ от подрастващите. Акцентира се върху обективната необходимост от прилагането на Националните програми като част от ангажиментите на институциите по прилагането на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.

Събитието откри директорът на Столичния превантивен център д-р Цветелина Петкова. Тя приветства присъстващите и призна вълнението си от пълната зала и големия интерес от страна на директорите и училищните специалисти. Подчерта значението на партньорството в процеса на превантивните дейности относно ограничаването на употребата на психоактивни вещества от юношите.

Работната среща продължи с представяне на ефективността, предизвикателствата и перспективите пред прилагането на Националната програма за 5 – 7 клас: „Пилотният проект по „Кодово име „Живот“ обхвана 22 столични училища, над 450 ученици и 180 родители“, коментира психологът Миглена Петкова, автор на програмата. Тя подчерта, че обученията на специалисти по нея продължават, а екипът на програмата е отворен за подкрепящи срещи за вече прилагащите я в школата.

73 училищни специалисти от 56 Софийски училища са готови да стартират програмата „От връстници за връстници“ (8 – 11 клас), стана ясно на работната среща.  Представените  добри практики включваха дългогодишното сътрудничество на ПИЦ по ПН – София с Национална финансово-стопанска гимназия с директор г-жа Мая Гешева, както и реализираните доброволчески дейности през учебната 2001/2022 г. на активните  доброволци от 117 СУ „Св. св. Кирил и Методий” с директор – г-жа Янка Цекова.

Във втората част от срещата бяха представени част от услугите на Центъра, селектирани конкретно за потребностите на директорите и училищните специалисти. Екипът на ПИЦ запозна присъстващите с програмите и услугите, които пряко се отнасят до работата на училищните ръководства и в частност на училищните психолози с учениците и техните родители. „Възможността от пряко сътрудничество ще има изключително благоприятен ефект върху учениците и техните семейства и ще помогне при казуси, засягащи рисково поведение на подрастващите свързано с експериментиране или употреба на психоактивни вещества или хазартна зависимост“, сподели психологът Виктория Казакова, която е и съавтор на Националната програма „От връстници за връстници“. Безплатните услуги, които бяха представени са следните:

  • „К. Е. Ш.” – Кой е „шефът“?

Програма за повишаване на родителските компетенции по темата за превенция на рисковото поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи. Срещите с родители се провеждат в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители.

  • Аутрич работа и социална реинтеграция

Работа на терен в рискови общности и с деца от малцинствени групи с цел превенция на употребата на наркотични вещества. Съдействие за създаване на контакт с институции според нуждите на лицата.

  • Методическа подкрепа и супервизия

Супервизия за учители и психолози – групова или индивидуална. Насочена е към консултиране при трудни и специфични ситуации и посредничество при разрешаването на конфликти.

  • Похода като превенция

Предвижда извеждане на учениците в различна обстановка с цел опознаване и осъзнаване на собствените им възможности за взимане на решения. Програмата е предназначена за деца и младежи. При нея от значение е екипната работа и сътрудничеството.

  • Арт терапия

Услуга с арттерапевтичен подход. Осъществява се по преценка на училищния психолог/педагогически съветник по избрана от него тема, свързана с рисково поведение или употреба на ПАВ. „Арттерапия“ предлага специализиран начин за използване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация, себеизразяване и развитие на личността.

  • Тренинг за директори и училищни специалисти

Цели изграждането на умения за създаване на доверителен контакт с родители на ученици с вероятна или потвърдена употреба на психоактивни вещества /ПАВ/.

  • “Алтернатива на наказанието”

Предвижда осъществяване на минимум 10 индивидуални консултации с психолог от ПИЦ по ПН – София на ученици с рисково поведение, свързано с употребата на ПАВ и техните родители.

С предварителна заявка на имейл info@sofiamca.org, всеки желаещ може се възползва от услугите на Превантивния център.

Срещата завърши с дискусия по поставените теми, които откриха поле за коментари и въпроси, провокирани от актуалността на проблематиката и предложените възможности за оптимизиране на отношенията институция-ученик-родител. Именно по-доброто сътрудничество между заинтересованите страни е ключът към ефективна превенция на подрастващите и здравата среда за развитие.