Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Декстрометорфан (DXM)

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Дисоциативни анестетици  >>  Декстрометорфан (DXM)

Същност и ефекти

Декстрометорфанът (“DXM”) е подтискащо кашлицата средство и се използва в много медикаменти (вкл. сиропи) за простуди и кашлица. Подобно на РСР и кетамина декстрометорфанът действа като антагонист на рецепторния комплекс NMDA (N-methyl-D-aspartate).

Декстрометорфанът е безопасен и ефективен при дозите, препоръчани за лечение на кашлица (5-10 милилитра от сиропа, които съдържат 15-30 милиграма от веществото). При високи дози (над 120 милилитра от сиропа) декстрометорфанът предизвиква дисоциативен ефект подобен на РСР и кетамина. Ефектът се променя в зависимост от дозата и употребяващите описват серия от различни усещания в диапазона от слаб стимулиращ ефект с изкривяване на визуалните възприятия при ниски дози (около 50 милилитра) до пълно откъсване от собственото тяло при високи дози. Ефектът продължава около 6 часа. Широко разпространените медикаменти, които съдържат декстрометорфан често съдържат и допълнителни съставки, напр. антихистамини. Високи дози от тези комбинирани медикаменти могат сериозно да повишат риска от злоупотребата с декстрометорфан.