Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Първите в София сертифицирани обучители по Националната програма “Кодово име “Живот” завършиха успешно курса си на обучение

Home  >>  Първите в София сертифицирани обучители по Националната програма “Кодово име “Живот” завършиха успешно курса си на обучение

През месец юли 2023 г. в гр. Приморско се проведе обучение на педагогически специалисти по Национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества за 5-7 клас “Кодово име “Живот”. Участниците работиха с интерес и ентусиазъм . Завършиха тригодишния цикъл на обучение и вече са първите в София сертифицирани обучители по програмата. В тренинга те най-високо са оценили структурата, упражненията, игрите, атмосферата, ангажираността и др. 

Обучението е организирано от ПИЦ по ПН – София с водещи: Миглена Петкова, Геновева Димитрова, Жанет Михова и Велислава Цанкова, психолози към Центъра.