Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Смятате ли, че може да имате проблем със зависимостта към наркотици?

Home  >>  Смятате ли, че може да имате проблем със зависимостта към наркотици?

За да придобиете по-ясна представа за сериозността на проблема отговорете на следните въпроси с ДА или НЕ.

  1. Използвали ли сте наркотични вещества или лекарства, които не са ви предписани от лекар?
  2. Употребявате ли повече от един наркотик?
  3. Можете ли да спрете да употребявате наркотични вещества, когато сами пожелаете? (Ако никога не употребявате наркотици отговорете с ДА)
  4. Имали ли сте бели петна в паметта или дежавю в резултат на употреба?
  5. Някога чувствали ли сте се зле или виновни, че употребявате? (Ако не употребявате никога, отговорете с НЕ)
  6. Вашият партньор (или родителите ви) недоволства ли, че се занимавате с наркотици?
  7. Пренебрегвали ли сте семейството си, поради употребата на наркотици?
  8. Ангажирали ли сте се с нелегални дейности, за да се сдобиете с наркотици?
  9. Изпитвали ли сте симптоми на абстиненция, когато не сте употребили?
  10. Имали ли сте медицински проблеми вследствие на употребата на наркотици? (например загуба на памет, хепатит, кървене, гърчове)

Всички въпроси, на които сте отговорили с ДА (с изключение на 3-ти) носят по 1 точка.

При 0 точки няма наличие на проблем.

Ако имате между 1-2 точки, то сериозността на проблема не е придобила все още сериозни измерения, но е добре да се внимава и следи състоянието ви през определени периоди.

Между 3-5 точки, сериозността на проблема е умерена и трябва да се замислите сериозно да научите повече за възможностите за справяне.

Между 6-8 точки има основание за сериозно притеснение относно проблемите ви свързани с наркотиците. Препоръчително е незабавно да потърсите възможности за подобряване на състоянието ви.

Между 9-10 точки означава, че вашият проблем е наистина сериозен и имате нужда от помощ и промяна.

Ако сте разпознали себе си или свои близък, докато сте чели този въпросник или пък бихте искали да се информирате повече по темата, свързана с употребата на психоактивни вещества, свържете се с нас на телефон: 02-931-12-02 или 02-944-64-97