Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Специални очила симулират ефектите от алкохола и марихуаната върху сетивата

Home  >>  Специални очила симулират ефектите от алкохола и марихуаната върху сетивата

Превантивният център по зависимости към Столична община (ПИЦ по ПН – София) стартира информационна кампания за ефектите от употребата на алкохол и марихуана и рисковете при шофиране под въздействието на психоактивни вещества. Партньори на инициативата са Български червен кръст (БЧК) и Съюз на пивоварите.

Кампания стартира на 2.02 с демонстрация в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК, на която присъстваха д-р Цветелина Петкова – директор на ПИЦ по ПН – София, г-жа Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите и представители на Центъра за обучение по първа помощ на БЧК – г-жа Наталия Харизанова и г-жа Димитрия Тодорова.

Всеки, проявил интерес, има възможност на трезва глава да види как изглежда светът след употреба на алкохол или марихуана, носейки специални очила за симулация на въздействието от тези вещества. Така пълнолетните младежи ще могат сами да се убедят как употребата на алкохол или марихуана при шофиране, например, променят нормалните преценки, координация и реакции на шофьора. Ентусиастите ще трябва да преодоляват и различни препятствия, използвайки нестандартните очила и да споделят преживяното. След интерактивната демонстрация, психолозите на Столичния превантивен център ще запознават присъстващите с ефектите и негативите от употребата на психоактивни вещества и ще отговарят на въпроси по темата. Участниците в кампанията напълно безплатно ще имат възможността за лична консултация на момента или за насрочване на такава със специалист от Центъра.

Инициативата ще се провежда през целия месец февруари и е подходяща за групи от ученици и младежи, навършили 18 години, както и за студенти. Кампанията ще се провежда и в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК, където бъдещите шофьори ще могат да участват в интерактивната демонстрация.

Беседите ще се състоят всяка сряда между 13:00 и 14:00 часа в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители в групи до 10 човека при спазване на противоепидемичните мерки. Дневният център е с адрес: бул. „Сливница“, бл. 212, вход Г. Всеки може да заяви участието си  на тел. 0888362570 – Венета Николчова, ПР.