Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Тридневно обучение на Столичния ПИЦ – „Граници и общуване“

Home  >>  Тридневно обучение на Столичния ПИЦ – „Граници и общуване“

Дейности с родители и тийнейджъри за превенция на ПАВ от подрастващите

Родителската подкрепа, отговорности, наблюдение и прекараното време с децата, са ключови фактори, които описват вероятността за употреба на наркотични вещества и алкохол сред младежта.

Поставянето и следването на ясни правила, изисквания и норми в семейството не само спомагат директно за намаляването възможността за употреба на субстанции от подрастващите, но и оказват влияние върху изборите, които младежите правят.

Същевременно, родителите имат нужда от информираност по темите свързани с подходите при общуването със своите пораснали деца. Въпроси като „бариери в комуникацията“ и „необходимост от поставяне на граници“ са винаги предизвикателство, когато става дума за тийнейджъри.

Именно върху тези потребности се фокусира и тренинг-обучението на Столичния ПИЦ -„Граници и общуване“. То е третото поред от месец юли насам и е насочено към взаимоотношенията в семейната среда – подкрепа на позитивното родителстване и ефективното общуване между родители и тийнейджъри. Проведе се между 2-ри и 4-ти октомври, в с. Карлуково, област Ловеч.

Програмата на събитието бе съобразена с интересите както на възрастните, така и на децата. Походи, еко-пътеки, игри за работа в екип, тренинги за създаване на доверие, обучителни сесии по ефективна комуникация. Разнообразните дейности, ръководени умело от екипа психолози и социални работници на Превантивния център, спомагат за подобряване на взаимодействията между деца и родители с акцентиране върху семейните ползи за решаване на проблеми и изграждането на умения за повишаване на емоционални връзки.

Тренингите на софийския ПИЦ, насочени към родители и подрастващи, са базирани на добрите практики и доказаните успешни модели за намаляване употребата на ПАВ. Изнесените сред природата обучения на Центъра представляват ефективен подход за превенция на наркотични вещества, чийто ключови фактори са:

  • Работа с родителите относно важността на емоционалната подкрепа, повечето време, прекарано с децата им, поставянето и отстояването на разумни и „полезни“ граници;
  • Насърчаването на юношите да участват в организирани дейности и спорт; повишаването на възможностите за създаване на такива участия; утвърждаването на здравословния начин на живот, като предпоставка за по-добро физическо и психическо здраве.

Тийнейджърите, които смятат, че получават подкрепа от родителите си, са по-малко склонни да дружат с приятели, които употребяват наркотици, а тези, които общуват с младежи, употребяващи подобни субстанции, са по-малко повлияни относно започването на употребата на наркотични вещества. В допълнение към контрола и подкрепата, колкото повече юношите прекарват време със семействата си, извън училище, толкова по-малко вероятно е да започнат да употребяват наркотици (според изследвания, цитирани в НАРЪЧНИК: „Исландски модел за превенция на ПАВ“, 2014).