Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Употребата на райски газ е нарастващ проблем в Европа

Home  >>  Употребата на райски газ е нарастващ проблем в Европа

Според скорошни изследвания на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) все по-разпространена става употребата на райски газ с цел забавление. Именно затова е важно да се обърне нужното внимание на тази тема.

Райският газ има приложение в различни индустрии, в медицината и в науката, но освен това вече над 200 години се използва и като психоактивно вещество, което дава усещане за еуфория и „релакс“. В много региони по света през последното десетилетие има силно увеличение на употребата му, а през 2017-2018 година популярността му достига огромни нива.

Основните причини за масовата употребата на райски газ като психоактивно вещество е лесният достъп до него и изключително краткотрайните му ефектите, което кара хората да смятат, че е безопасен.

Освен малките капсули райски газ, на пазара започват да се намират и контейнери от 15 кг с веществото на много достъпна цена. Това води до по-честа употреба, тъй като количеството, с което човек може да се снабди е огромно. Не бива да се подценява и ролята на социалните мрежи за разпространението и рекламата на райски газ. Не е рядкост още предлагането му като продукт, необходим в готварството, с който на практика всеки може да се сдобие.

Негативни ефекти:

С нарастващата употреба на райски газ се увеличават и случаите на отравяне. В Дания например от 16 такива случая през 2015 г. се стига до 73 през 2021 г. Във Франция през 2020 г. са докладвани 134 случая, а през 2017 г. са били само 10. Много често срещани последствия от употребата на азотен диоксид при докладваните официални случаи на натравяния са щети по нервната система, травми на дробовете, както и увеличен риск от инциденти на пътя. Въпреки това е важно да се отбележи, че масата хора не употребяват райски газ.

Употребата на райски газ не бива де се подценява или темата да се неглижира, тъй като поемането на по-големи количества от веществото води до сериозни рискове. От съществена важност е наблюдението на употребата на райски газ да продължи, както и цялостно темата да се изследва през призмата на фармакологията, токсикологията, епидемиологията. Трябва да се повдига и въпроса за осведомеността на хората за рисковете от употребата на азотен диоксид и информирането през достоверни източници.

Източник:

https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/11/no-laughing-matter-new-report-shows-rise-recreational-use-nitrous-oxide_en?fbclid=IwAR1Ycs_R9pcWZA4SHdw5cebGfVVnX_OCtRC2kgPLEP4Smm5ArbatSicV7bQ