Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Доклад на ESPAD 2019

Home  >>  Новини и събития  >>  Доклад на ESPAD 2019

Излезе последният доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). В него взеха участие 99 647 ученици от 35 държави в Европа. Докладът представя резултатите от седмата вълна от събиране на данни, проведена през пролетта и есента на 2019г. Тя дава изчерпателна картина за настоящата ситуация сред европейските млади хора по отношение на употребата на цигари, алкохол, незаконни наркотици, инхаланти, нови психоактивни вещества и фармацевтични продукти, но също така и прозрения за хазарта, използването на социалните медии и игрите. Докладът също така представя общ преглед на тенденциите през периода 1995-2019.
Някои от целите, които си поставя проекта на ESPAD са осигуряване на достъп до сравними данни за употребата на психоактивни вещества сред европейските ученици; включване на колкото е възможно повече европейски страни; проследяване тенденциите във всяка от отделните страни, групи държави и в Европа; да служи като основа за превенцията на алкохол и наркотици сред младите хора;

 

Цигари

Цигарите са едно от най-лесно достъпните вещества. Около 60% от респондентите на ESPAD съобщават, че би било „доста лесно или много лесно“ за тях да се доберат до цигари, ако искат. Средно 41% някога са пушили цигари: от 15% в Исландия до 58% в Словакия, а 20% са употребявали цигари през последните 30 дни. Като цяло 10% от учениците на ESPAD са пушили цигари всеки ден през последните 30 дни. Подобни тенденции се наблюдават и при ежедневна употреба на цигари и ранна ежедневна употреба

 

Е – Цигари

Употребата на електронни цигари през живота варира между 18% в Сърбия и 65% в Литва, като средният процент за страните от ESPAD е 40%. В 9 от 35-те страни на ESPAD повече от половината от учениците поне веднъж са опитвали електронни цигари – предимно в източната част на Европа. Средно 1 на 7 ученици (14%) съобщава, че е използвал електронни цигари през последните 30 дни; най-висок е процентът в Монако (41%), най-нисък в Сърбия (5,4%) Налице са различия между половете: средният процент за момчетата (16%) е по-висок от тази за момичетата (11%). Повече от 1 на 10 ученици от ESPAD (11%) са опитвали електронни цигари на възраст 13 години или по-млади – от 4.3% в Черна гора и 4.4% в Сърбия. Средно 1,7% от учениците са започнали да използват електронни цигари ежедневно на възраст 13 години или по – млади. Най-високи нива на ежедневна употреба са открити в Косово (3,2%), Кипър (3,1%), Словакия и Украйна (2,8%), Литва (2,7%) и България (2,5%).
Ако от една страна разпространението на тютюнопушенето сред подрастващите показва тенденция на намаляване, от друга страна, разширяването на алтернативните възможности за пушене представят нов сценарий на прием на никотин.

 

Алкохол

Във всички страни на ESPAD, с изключение на Косово (29%) и Исландия (37%), повече от половината от учениците съобщават, че са консумирали алкохол поне веднъж през живота си. 47% от учениците в страните от ESPAD съобщават за употреба на алкохол през последните 30 дни. През последните 30 дни средно 13% от респондентите на ESPAD съобщават, че са били в нетрезво състояние. Сред всички ученици, употребявали алкохол, алкохол се консумира средно 5-6 пъти през последните 30 дни. В повечето страни момчетата, които пият, го правят по-често от момичетата. България е на осмо място по тежко епизодично пиене от 35 европейски страни.

 

Употреба на наркотици

19 % of момчетата и 14 % от момичетата поне веднъж в живота си са употребявали някакво наркотично вещество. Канабисът е най-употребяваното наркотично вещество. Около 5.0 % от учениците в Европа са употребявали поне веднъж в живота си наркотично вещество различно от канабис. Разпространението на употребата на метамфетамини, крек, хероин и GHB е по-ниско в сравнение с останалите незаконни наркотици (средно около 1.0 %). Канабисът е наркотичното вещество, с което учениците се снабдяват най-лесно. Близо 1/3 от ESPAD учениците (32 %) определят набавянето на канабис като лесно. Канабисът е най-употребяваното наркотично вещество, но със съществени различия между отделните страни. Употребата на канабис остава стабилна спрямо предишните проучвания (16 % средно през 2019 г.). Разпространението на настоящата употреба (през последния месец) на канабис остава стабилна (6.6 % през 2015 г. и 7.1 % през 2019 г.) . Значително увеличение на нивото на употреба се наблюдава в 6 страни, а значително намаление – в България (7.1%) и Франция. Средно около 1-2% от учениците са употребявали някое наркотично вещество различно от канабис. Общо разпространението на употребата на наркотични вещества различни от канабис сред учениците достига до 5% Най-употребяваните от учениците наркотични вещества, различни от канабис, са екстази, LSD (други халюциногени), кокаин и амфетамини.

 

Други вещества

Инхаланти и фармацевтични продукти
Както средно, така и в по-голямата част от страните от ESPAD, момичетата са по – склонни от момчетата да опитат фармацевтични продукти за немедицински цели. Употребата на инхаланти поне веднъж някога в живота сред учениците е 7.2 %, с големи различия между отделните страни (от 0.5 % в Косово до 16 % в Латвия).

 

Хазарт

Повишените възможности за хазарт в резултат на прогресивната либерализация на хазартния сектор в много страни през последните няколко десетилетия, съчетана с широк достъп до нови форми на хазарт в Интернет, поражда загриженост относно участието на подрастващите в хазартни игри: резултатите от ESPAD 2019 показват, че 22% от юношите в Европа съобщават за хазарт срещу пари в поне една игра през последните 12 месеца.

 

Социални медии и гейминг

Прави впечатление, че в някои страни над 10% от учениците съобщават, че не са използвали социални медии в обикновен учебен ден (като Косово, Грузия, България, Кипър, Северна Македония и Словакия), както и в типичен неучебен ден (Косово, Грузия и България). Когато се разглеждат неучебните дни, момичетата са малко по-склонни от момчетата да прекарват повече време в социалните медии.
Въпреки че разликите в страните са значителни, геймингът все още е свързан с пола, тъй като в повечето страни момчетата отделят повече време от момичетата за игри в интернет, както в учебни, така и в неучебни дни. Резултатите, базирани на скрининговия инструмент за открояване на високо ниво на проблеми, показват лична преценка за по-висок риск от проблеми, при използването на социалните медии (средно 46%), отколкото при игрите (21%)

Източник:
https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/2020/ESPAD-Report-2019_2020_BG.pdf