Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Обръщение до директори, училищни психолози, учители и родители

Home  >>  Новини и събития  >>  Обръщение до директори, училищни психолози, учители и родители

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

          Във връзка с писмото с вх. № РУО1-7768/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката с препоръки за работа и в условията на извънредно положение, Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН – София) предлага на вашето внимание  следните услуги, съобразени с потребностите на учениците и техните родители:

 – Индивидуално онлайн консултиране – оказване на психологическа подкрепа на:

  • ученици;
  • родители;
  • учители.

 – Онлайн групова работа – групи за взаимопомощ, за личен опит, за личностово развитие и др. (може и по предварително заявени теми), предназначени за:

  • ученици;
  • родители;

 – Възможност на учениците за включване в „Онлайн приключенска терапия“, в която като алтернативи за свободното време се провеждат виртуални пътешествия до екзотични места, онлайн се посещават музеи и т.н.

     !  Към родителите и учителите: ПИЦ по ПН – София препоръчва да не се пренебрегват случаите, в които се установява затруднено усвояване на материала от страна на ученици, неглижиране към поставените за самостоятелна работа задачи и/или не посещаване на провежданите онлайн занимания. Това може да е сигнал за по-сериозен проблем, който да изисква консултация с психолог.

     ! Към родителите и учителите: да не се подценяват рисковете от експериментиране и употреба на алкохол и наркотици по време на извънредната ситуация и да се сигнализира, ако са налице агресивно поведение на ученика или друго обезпокояващо не типично състояние.

           За да направите своята заявка към специалистите от ПИЦ по ПН – София използвайте следните канали за връзка:

Е-mail: info@sofiamca.org

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – телефон: 02-944-64-97.

Юри Кацаров, психолог – сл. тел: 0889 744 248

Пламенка Петрова, соц. работник – сл. тел: 0888 855 024

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители – телефон: 02-931-12-02.

Росица Станулова, психолог – сл. тел: 0889 766 109

Виктория Казакова, психолог – сл. тел: 0889 722 489

Д-р Цветелина Петкова, директор на ПИЦ по ПН – София – тел. 0889 75 51 42

За актуалната организация на работа на Центъра по време на извънредното положение, можете да се информирате на: www.sofiamca.org секция Новини и събития.

УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪРА СА БЕЗПЛАТНИ!

ПИЦ ПО ПН – СОФИЯ Е СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СТОЛИЧНА ОБЩИНА.