Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

XIII-та национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Home  >>  Новини и събития  >>  XIII-та национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Във връзка с Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците за периода 2019 – 2023 г., секретариатът на Националния съвет по наркотични вещества и Националният център по обществено здраве и анализи, организират 13-та национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Събитието ще се проведе на 18, 19 и 20 ноември, в залите на Националния център по заразни и паразитни болести в гр. София. В срещата ще участват представители от Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове в страната.