Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Специалисти по превенция от градовете Русе, Благоевград, Кюстендил и Ямбол преминаха тридневно обучение в Столичния ПИЦ по ПН

Home  >>  Специалисти по превенция от градовете Русе, Благоевград, Кюстендил и Ямбол преминаха тридневно обучение в Столичния ПИЦ по ПН

Представители на превантивните центрове по проблемите на наркоманиите в градовете Русе, Благоевград, Кюстендил и Ямбол преминаха тридневно обучение в Столичния ПИЦ по ПН. Водещи на обучението бяха Росица Станулова, Виктория Казакова, а ко-водещ беше Деница Анастасова. Събитието се проведе от 7-ми до 9-ти юни в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители в София. 

Специалистите преминаха теоретично и тренинг обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“. 

Участниците отчетоха като особено полезни тренирането на дизайните на практика, както обмяната на опит между колеги. Упражненията в обучението провокираха и вдъхновиха екипите да планират реализацията на програмата в техните ПИЦ-ове.