Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Над 200 младежи са взели участие в кампанията на Столичния превантивен център против зависимости за ефектите от употребата на алкохол и марихуана за периода февруари – май

Home  >>  Над 200 младежи са взели участие в кампанията на Столичния превантивен център против зависимости за ефектите от употребата на алкохол и марихуана за периода февруари – май

Над 200 младежи са взели участие в кампанията на Столичния превантивен център против зависимости за ефектите от употребата на алкохол и марихуана, преживени чрез симулация със специални очила, за периода февруари – май 2022 година. Информационната кампания се провежда веднъж седмично в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК и в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ – София.

„Демонстрациите са изключително ценни, защото ни дават възможност, на нас бъдещите шофьори, да оценим колко заблуждаващи са разпространените митове сред връстниците ни, че не е толкова опасно да се шофира след употреба на психоактивни вещества.“

„Смятам, че трябва такъв тип демонстрации и беседи да бъдат задължителна част от всеки курс по първа помощ,  който бъдещите шофьори преминават.“

Това споделиха бъдещите шофьори, които взеха участие в интерактивната демонстрация на 20-ти май в Центъра за обучение (ЦО) по първа помощ на БЧК. На него г-жа Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, подари три броя от специалните очила, симулиращи ефектите от марихуана и алкохол на отговорника на ЦО на БЧК – г-жа Наталия Харизанова. „Заедно с Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите си партнираме успешно вече повече от 12 години. Към превантивните ни инициативи всяка година се присъединяват все повече партньори. По този начин имаме възможност да привличаме деца, юноши и родители, които информираме по социално-значими въпроси. Сътрудничеството ни с БЧК и ПИЦ по ПН – София открива нови възможности да бъдем полезни на обществото“, сподели г-жа Радомирова.

Инициативата е дългосрочна и всеки желаещ може да се запише за участие на тел. 02 931 12 02 (Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София).