Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти

На 12, 13 и 14 август ПИЦ по ПН-София ще вземе участие във Фестивала на Столична Община „My Sofia. Youth with causes” на езерото в Панчарево.
Предстои провеждането на трети етап от обучението по НП "От връстници за връстници" в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.
През м. август продължават интерактивните демонстрации за ефектите от алкохол и марихуана със специални очила.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития
На 12, 13 и 14 август ПИЦ по ПН-София ще вземе участие във Фестивала на Столична Община „My Sofia. Youth with causes” на езерото в Панчарево.
Предстои провеждането на трети етап от обучението по НП "От връстници за връстници" в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.
През м. август продължават интерактивните демонстрации за ефектите от алкохол и марихуана със специални очила.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката