Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нашата мисия

Да ви подкрепим по пътя към живот без зависимости.

Има място да бъдеш чут!

Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
През месец септември:
21.09 - ПИЦ ще участва във фестивала „С вяра, надежда и любов в сърцето” в „Северен парк”. Вход свободен!
30.09 – преход в планината за доброволците на ПИЦ.
Предстои обявяването на новите дати за обученията на училищни специалисти по националните програми за превенция на употребата на ПАВ „Кодово име „Живот” и „От връстници за връстници”.
Дейности Реализираме дейности и про- грами за психосоциална подкрепа на деца, младежи, родители, педагогически специалисти и експерти в тясно сътрудничество със здравни и образователни структури на територията на град София. Работим за промяна на нагласите, превенция на риско- вото поведение и създаване на устойчива среда за здравословен начин на живот.
Услуги Екипът от специалисти мотивира и подкрепя за промяна. Провежда кампании и работи по програми за универсална, селективна и инди-кативна превенция. Извършва безплатни психологически, соци-ални консултации и обучения:
  • на експериментиращи или системно употребяващи
  • на близките им
  • на училищни специалисти
  • на работодатели
  • други експерти
Предстоящи събития През месец септември:
21.09 - ПИЦ ще участва във фестивала „С вяра, надежда и любов в сърцето” в „Северен парк”. Вход свободен!
30.09 – преход в планината за доброволците на ПИЦ.
Предстои обявяването на новите дати за обученията на училищни специалисти по националните програми за превенция на употребата на ПАВ „Кодово име „Живот” и „От връстници за връстници”.
Превантивно - информационен център - София 

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването Столична община Национален център по обществено здраве и анализи
Национален фокусен център за наркотици и наркомании Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите Министерство на образованието и науката