Областен съвет по наркотични вещества

Областният съвет по наркотични вещества – София (ОбСНВ) е междуведомствен орган, чиято основна функция е да създава и утвърждава политиката на град София по отношение на намаляване на търсенето и разпространението на наркотици. През 2007 година с решение на СОС е приета Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007-2011 г. и Правилник за изпълнението й http://www.sofia.bg/zdrave.asp
Председател на ОбСНВ – д-р Атанас Кундуржиев
Секретар на ОбСНВ – Бистра Цонева, за връзка [email protected]


От 2005 г. към ОбСНВ - София работят 24 специалисти, които изпълняват длъжността секретар-координатори и отговарят за 24-те района на Столична община. Дейността им се реализира под методическото ръководство на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София. Секретар-координаторите осъществяват връзка между институциите, в чиято работа са фокусирани проблемите на подрастващите и грижите за тях. Работата им улеснява общуването както между самите общински администрации, комисиите за борба с противообществени прояви, дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето на местно ниво, така и с училищните ръководства и училищните специалисти, които пряко работят с подрастващите.

Основни дейности на секретар-координаторите
•    Проучване на потребностите на общината от конкретни превантивни програми.
•    Осъществяване на връзка между организациите и службите като основа за създаване на мрежа от специалисти в сферата на превенцията.
•    Партниране на училищни специалисти при провеждане на дейности по превенция.
•    Организиране на работни срещи и дискусии за училищни специалисти, ученици и родители.
•    Консултиране и насочване на нуждаещите се към специализирани служби.
•    Подготвяне на реализацията на превантивни програми за млади хора в училищна среда.

Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »