Консултиране на родители

Употребата на наркотици в тийнейджърска възраст много често е съпроводена и с други негативни за живота на младите хора явления като отпадане от училище, криминално поведение, агресивни прояви и др. Всички знаем, че това е труден период за родителите. От друга страна обаче употребата на наркотици все още не се е превърнала в зависимост и е много важно тъкмо в този момент семейството да потърси професионална помощ, за да се справи с делинкветните прояви на сина/дъщеря си. Експериментирането с психоактивни вещества започва във възрастта, когато родителите имат изключително важна роля в живота на младите хора. Семейството е най-силният протективен фактор, чиято роля не може да заеме пълноценно нито една институция или служба за работа с млади хора. Ето защо преодоляването на този проблем не може да бъде ефективно без пълноценното участие и подкрепа от страна на родителите.

Задачата на срещата с професионалист е:

  • Да даде необходимата информация относно въздействието на психоактивните вещества и признаци за употребата им.
  • Да даде информация за подходящи уринни тестове, които могат да се правят в къщи или на място в Центъра, както и консултиране как да реагират близките и какво поведение да имат, когато тестът е съответно положителен или отрицателен.
  • Консултиране на родителите за това как да поставят ясни и точни правила в къщи, как да подобрят общуването и да засилят връзката си с тийнейджърите.
  • Да засили потенциала за развитие на родителите, да ги направи по-подготвени по въпросите свързани с употребата на психоактивни вещества.

Родителите могат да бъдат насочени към други специалисти, ако техния случай изисква това.

Консултирането на родители е подходящо както в случаите с доказана употреба на ПАВ, така при съмнение за такова.

Форми на работа с родителите:

  1. Индивидуално и семейно консултиране.
  2. Групова работа.
  3. Дискусионни срещи по определена тема.


Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »