Консултиране на родители

Употребата на наркотици в тийнейджърска възраст много често е съпроводена и с други негативни за живота на младите хора явления като отпадане от училище, криминално поведение, агресивни прояви и др. Всички знаем, че това е труден период за родителите. От друга страна обаче употребата на наркотици все още не се е превърнала в зависимост и е много важно тъкмо в този момент семейството да потърси професионална помощ, за да се справи с делинкветните прояви на сина/дъщеря си. Експериментирането с психоактивни вещества започва във възрастта, когато родителите имат изключително важна роля в живота на младите хора. Семейството е най-силният протективен фактор, чиято роля не може да заеме пълноценно нито една институция или служба за работа с млади хора. Ето защо преодоляването на този проблем не може да бъде ефективно без пълноценното участие и подкрепа от страна на родителите.

Задачата на срещата с професионалист е:

  • Да даде необходимата информация относно въздействието на психоактивните вещества и признаци за употребата им.
  • Да даде информация за подходящи уринни тестове, които могат да се правят в къщи или на място в Центъра, както и консултиране как да реагират близките и какво поведение да имат, когато тестът е съответно положителен или отрицателен.
  • Консултиране на родителите за това как да поставят ясни и точни правила в къщи, как да подобрят общуването и да засилят връзката си с тийнейджърите.
  • Да засили потенциала за развитие на родителите, да ги направи по-подготвени по въпросите свързани с употребата на психоактивни вещества.

Родителите могат да бъдат насочени към други специалисти, ако техния случай изисква това.

Консултирането на родители е подходящо както в случаите с доказана употреба на ПАВ, така при съмнение за такова.

Форми на работа с родителите:

  1. Индивидуално и семейно консултиране.
  2. Групова работа.
  3. Дискусионни срещи по определена тема.


Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »