Избрано за вас

Мотивационно интервюиране – дух, принципи и техники
Мотивационното интервюиране се е появило, когато Бил Милър – психолог от университета на Ню Мексико в Албукърки, се е опитал да обясни на група норвежки психолози, какво точно прави в лечението на хора с алкохолни проблеми. По-късно той за първи път описва подхода и му дава името МИ в статия, публикувана в списанието „Поведенческа психотерапия” (Behavioral Psychotherapy) през 1983 г. Впоследствие основните понятия и подходи са разработени в едно забележително сътрудничество между Бил Милър и Стивън Ролник – психолог от университета в Кардиф, Уелс, Великобритания (Miller, Rollnick 1991, 2002) с по-подробно описание на клиничните процедури и теория. Пълният текст на тема: "Мотивационно интервюиране - дух, принципи и техники", можете да прочетете в брой 2 (26), 2010 г. на бюлетин "Заедно". Автор: д-р Георги Василев, психиатър. 

Съзависимост
Алкохолната зависимост е проблем не само за пиещия, но и за хората от най-близкото му обкръжение – семейството. Прекалената употреба на алкохол на един от членовете в семейството обикновено дестабилизира функционирането на цялата семейна система, като поражда сериозни проблеми и става причина за страданието и на възрастните, и на децата. Съзависимостта се диагностицира само при възрастните хора, които реално могат да изберат и друг начин за справяне с проблема на пиещия партньор. Децата обаче нямат избор. Те са принудени да живеят в условията, които им предоставят възрастните. Пълният текст на тема: "Съзависимост", можете да прочетете в брой 2 (26), 2010 г. на бюлетин "Заедно". Автор: Дорота Първулова, психолог в ПИЦ по ПН - София.

Какво е коморбидност?

Коморбидност е термин, който се използва за описването на две или повече разстройства или болести, проявяващи се при един и същи човек. Те могат да се появят по едно и също време или едно след друго. Коморбидността също така предполага взаимодействие между двете заболявания, което може да доведе до влошаване на протичането и на двете. Пълният текст на тема: "Коморбидност. Зависимост и други психични разстройства", можете да прочетете в брой 1 (25), 2010 г. на бюлетин "Заедно". Превод и адаптация Наталия Цонева и д-р Радослав Райчев, по материали на National Institute on Drug Abuse (NIDA), USA.

Патологичното влечение към хазарт от 1980 г. се зачислява като психично и поведенческо разстройство от група на разстройства на навиците и влечения. ”Разстройство се характеризира с чести, повтарящи се епизоди на хазартната игра, които доминират в живота на лицето в ущърб на социалните, професионалните, материални и семейните ценности и ангажименти. Тези хора могат да рискуват работата си, затъват в дълговете, лъжат или нарушават закона, за да се сдобият с пари или избягват плащането на дълговете. Лицето описва интензивен подтик към хазарта, който трудно контролира, като същевременно е погълнато от мисли и представи за  акта на хазартна игра и придружаващите я обстоятелства.Тази свръхангажираност на съзнанието и подтиците често се усилва при стресогенни житейски обстоятелства.” (Психични и поведенчески разстройства МКБ -10). Цялата статия "Хазартна зависимост" можете да прочетете в брой 2 (24), 2009 г. на бюлетин "Заедно". Автор: Дорота Първулова, психолог в ПИЦ по ПН - София. 

Казвали ли сте някога на децата си едно от следните твърдения?
Светът навън е лош и пълен с опасности.
Не бива да имаш доверие на никой освен на семейството си.
Само ние те обичаме истински.
Домът е единственото най-сигурно и спокойно място.
Хората, които се обичат трябва всичко да си споделят.
Никой приятел не може да ти даде това, което ние ще ти дадем.

Много възрастни, ще отрекат и ще отговорят: „Ние никога не сме казвали такова нещо на детето си”. И действително в повечето случаи те никога не са казвали подобни думи. Но в поведението им към детето/тийнейджъра се откриват послания, които крият точно този тип нагласи и очаквания. Повече за опасността на това да осигурим пълна безопасност на децата, можете да прочетете в статията: Да живеем в пълна сигурност може да бъде много опасно”, в брой 1 (23), 2009 г. на Бюлетин „Заедно”. Автор: Валентина Маринова, семеен консултант, психолог в ПИЦ по ПН - София.

Изследването на темата за наркозависимостите не е лесно – не защото няма думи, а защото в обществото са възприети, преповтарят се и се утвърждават множество клишета. Всеки отрича зависимостта (и от дрога), обичайно е против и има желание да се бори с нея. Потенциалните потърпевши и техните близки остават по-скоро предпазливи в темата и нейното изследване, често дори неспособни на достатъчно съчувствие, до момента, в който проблемът не влезе в дома им. „Другите имена на зависимостта” е името на пилотен опит за психо-социална подкрепа и превенция на наркозависимости сред групи от млади хора в три софийски училища – дейност на Центъра за култура и дебат „Червената къща”, с подкрепата на Националния център по наркомании. Повече можете да прочетете в брой 1 (23), 2009 г. на бюлетин „Заедно”. Автор: Цветелина Йосифова, психотерапевт, директор на Центъра за култура и дебат „Червената къща”.

В ранните периоди на бременността ембрионът е изключително чувствителен към токсините. Затова употребата на психоактивни вещества може да доведе до смущения в правилното формиране на структурите на плода, малформации, аборт или преждевременно раждане. Те може да бъдат причина за адаптационни смущения на новороденото и поведенчески отклонения в по-късната му възраст. Повече за рисковете от употреба на психоактивни векества по време на бременност можете да прочетете в статията "Бременност и употреба на психоактивни вещества" в брой 1 (23), 2009 г. на бюлетин "Заедно". Автор: д-р Елена Павлова.


Употребата на наркотични вещества и формирането на зависимост към тях има отношение към възникването на различни гинекологични проблеми при някои  от употребяващите жени. Това по-скоро се изразява в повишена честота на изява, отколкото в специфични заболявания, характерни за тези рискови групи. По тази тема можете да прочетет повече в статията "Гинекологични симптоми и заболявания при жени, употребяващи психоактивни вещества" в брой 1 (21), 2009 г. на бюлетин "Заедно". Автор: д-р Елена Павлова


Какви са критериите за идентифициране на пасивно-агресивното поведение и как се работи с тези пациенти?
За тях е характерна честата промяна на настроението. Някой път много отговорно се отнасят и изпълняват поставените им задачи, друг път абсолютно ги игнорират, започват да търсят лични оправдания и да прехвърлят своите отговорности на другите. Нерядко обвиняват околните в неоснователни очаквания или несправедлива оценка спрямо тях. Не поемат отговорността за своите неуспехи, а причините за тях търсят винаги извън себе си. За пасивно-агресивната психодинамика на личността на тези пациенти са присъщи конфликтите, предизвикани от непризнаване на авторитети, липса на подчиненост и склонност кьм провокации, както и такива, свързани с автономията и независимостта. Повече можете да прочете в статията: „Пасивна агресия при алкохолно болни”, брой 2 (19), 2007 г. на бюлетин „Заедно”. Автор Дорота Първулова, психолог в ПИЦ по ПН - София.

 Приватизация на груповото пространство
На какво учим децата си – и в къщи, и в училище, когато изобщо обръщаме внимание на уменията за общуване  – на  някакви такива неща като да умеят да спорят по-убедително, да се отличават, да изпъкват, да са най-умните, да са конкурентноспособни. Това не е общуване. Изобщо нямаме идея за потребността им да придобият усет, собствено преживяване за взаимно-обогатяващо, сближаващо общуване в група, в което всеки има приноса си, но ставайки общ, той се променя, не е същият, какъвто е бил, излизайки от вътре. И всеки може да черпи от него.
Ние самите нямаме такъв преживелищен опит. Цялата статия "Ние всички сме зависими, зависими един от друг" можете да прочетете в брой 1 (18), 2007 г. на бюлетин "Заедно". Автор: Женя Георгиева, фамилен психотерапевт.

Депресивни реакции  и  депресивни разстройства може да се наблюдават още в ранна детска възраст, когато децата започват да се социализират. По-късно в тийнейджърска възраст, когато започва идентифицирането  на личността, свързано с осмислянето на живота и формирането и утвърждаването на  ценностната система, се създава възможност за по - богата палитра на поведение и реакции. Тогава може да се прояви депресивното поведение. Повече за депресивните разстройства в тийнейджърска възраст можете да прочетете в статията "Депресия в тийнейджърска възраст и употреба на наркотици" в брой 4 (17), 2006 г. на бюлетин "Заедно". Автор: д-р Анета Аничкина, лекър-психиатър.

Неразпознаването при жените на проблемите, свързани с алкохола и наркотиците в ранния стадии на тяхното развитие има многобройни вредни последици. Жени във фертилна възраст със зависимост към алкохол и ПАВ могат да възпроизведат потомство със сериозни увреждания при раждането, ако тяхната болест остане неразпозната.  Лекарите, които не диагностицират  зависимостта    симптоматично лекуват тези жени за многобройни физически и емоционални прояви на зависимостта, често пъти предписвайки седативни средства и слаби транквиланти. От своя страна, тези медикаменти може да причинят допълнителна зависимост от лекарства без да бъде прекъснат основния процес на болестта. Повече за ролята на генетичните, психологичните и социокултурални фактори за развиване на зависимост към психоактивни вещества при жените можете да прочетете в статията "Фактори, влияещи върху алкохолизма и използването на психоактивни вещества от жените" в брой 3 (16), 2006 г. на бюлетин "Заедно". Автор: д-р Георги Коев.

Модерните форми на комуникация  оказват силно влияние както върху икономическите, политическите и културните процеси в световен мащаб, така и върху  поведението на отделната личност. Те обогатяват традиционните модели на общуване, но в същото време са потенциален източник на рискове. В това отношение най-уязвими са децата и юношите, които всекидневно са подложени на стихийно  информационно въздействие  в Интернет. Информация относно патологичното използване на интернет сред подрастващите можете да прочете в статията "Личността в условията на интернет" в брой 1 (14), 2006 г. на бюлетин "Заедно". Автор: Гарабед Баракян и Бистра Мизова.
Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »