Дневен консултативен център за деца, юноши и родители е създаден, за да бъде от помощ на родители и деца, когато:
- има съмнение, че дете употребява психоактивни вещества;
- има доказана употреба на психоактивни вещества и проблемно поведение на дете; 

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители може да бъдете консултиран, включен в програма Индикативна превенция или насочен към подходяща за вас услуга.
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »