Дневен консултативен център за деца, юноши и родители е създаден, за да бъде от помощ на родители и деца, когато:
- има съмнение, че дете употребява психоактивни вещества;
- има доказана употреба на психоактивни вещества и проблемно поведение на дете; 

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители може да бъдете консултиран, включен в програма Индикативна превенция или насочен към подходяща за вас услуга.
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Информационна среща
 На 20 септември се състоя информационна среща с представители на столичните училища - психолози, педагогически съветници и училищни специалисти, организирана от ПИЦ по ПН - София. С над 70-те училищни специалисти дошли на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместна работа, които предоставя Центъра чрез своите програми за превенция на ... още »