В периода 2009-2011 г. Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите - София реализира проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). 

Като част от дейностите по този проект беше разкрит Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, в помещения, предоставени безвъзмездно от Столична община. Със средства по проекта беше извършен ремонт и обзавеждане на Центъра, както и сформиране на екип за неговото функциониране.
Разработи се програма за подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства.

От името на Столична община, Дирекция „Здравеопазване” осигурява подкрепа на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София и след изтичане на срока на проекта – залог за устойчивостта и значимостта на проектните дейности за град София.


 
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »