В периода 2009-2011 г. Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите - София реализира проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). 

Като част от дейностите по този проект беше разкрит Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, в помещения, предоставени безвъзмездно от Столична община. Със средства по проекта беше извършен ремонт и обзавеждане на Центъра, както и сформиране на екип за неговото функциониране.
Разработи се програма за подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства.

От името на Столична община, Дирекция „Здравеопазване” осигурява подкрепа на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София и след изтичане на срока на проекта – залог за устойчивостта и значимостта на проектните дейности за град София.


 
Анкета
В какви дейности, промотиращи здравословния начин на живот, бихте се включили?

Културни дейности (концерт, театър, други) 
Доброволчески клубове 
Спортни дейности 
Креативни ателиета 
Новини
Тренинг семинар за родители и деца
На 18.11.2017 г. по програма „Избирам себе си” за превенция на употребата на психоактивни вещества се проведе тренинг-семинар за деца и родители в 78. СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя. Събитието беше открито от домакините - зам. директорът по административна дейност, г-н Здравков и от гостите в лицето на  д-р ... още »